Browsing by Author จริยา สุขจันทรา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจชุมชนนันทรัตน์ นามบุรี; จริยา สุขจันทรา; ธีรยุทธ มูเล็ง
2559-01การผลิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องปรุงขมิ้นจริยา สุขจันทรา; สุไวบะห์ สะอิ; นูรีดา วาแต
2558การผลิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องปรุงขมิ้นทอดปลาจริยา สุขจันทรา; นูรีดา วาแต; สุไวบะห์ สะอิ
2558การผลิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องปรุงขมิ้นทอดปลาจริยา สุขจันทรา; นูรีดา วาแต; สุไวบะห์ สะอิ
2560การพัฒนาข้าวเกรียบปลาจากซูริมิเสริมฟักทองจริยา สุขจันทรา; นุชเนตร ตาเย๊ะ
2549-01การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินและปัจจัยที่ส่งเสริมการจำหน่ายนันทรัตน์ นามบุรี; จริยา สุขจันทรา
2565-07-27การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาส้มปลานิลนุชเนตร ตาเย๊ะ; จริยา สุขจันทรา; คืนจันทร์ ณ นคร; รุสนี กาแมแล
2562-07การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์แผ่นกรอบจากปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa)ภัทรวดี เอียดเต็ม; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; จริยา สุขจันทรา
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาของข้าวหอมกระดังงาชนิดแท่งกมลทิพย์ กรรไพเราะ; จริยา สุขจันทรา; ภารดี พละไชย
2563การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; จริยา สุขจันทรา; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; นุชเนตร ตาเย๊ะ; จารุ นิคม; รอฮานา ดาคาเฮง; ฟิตรีนา ดาราแม; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; นัสรี มะแน; ซูไบดี โตะโมะ; ริซมา สาเม๊าะ; อามีเนาะ ดีแม; รอสีตา สอนดี; คอยรุณนิสา มะลูมุ
2563-11การพัฒนาสถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับความปลอดภัยอาหารจริยา สุขจันทรา; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข; คืนจันทร์ ณ นคร
2559-05-23การพัฒนาอาหารท้องถิ่นจากแป้งสาคู : หัวข้าวเกรียบแช่แข็งจริยา สุขจันทรา
2019-03-19การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำบูดูผสมโดยวิธีการพาสเจอร์ไรส์จริยา สุขจันทรา
2558การเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่นจากแป้งสาคู : หัวข้าวเกรียบแช่แข็งจริยา สุขจันทรา
2558การเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่นจากแป้งสาคู : หัวข้าวเกรียบแช่แข็งจริยา สุขจันทรา
2561-03-27คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร ได้รับรางวัลดีมาก ในหัวข้อบทความวิจัยรับใช้สังคม งานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10จริยา สุขจันทรา; สุธีรา ศรีสุข; กมลทิพย์ กรรไพเราะ
2555-02-14บุคลากรคณะวิทย์ฯ รับรางวัลบุคลากรตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ 55จริยา สุขจันทรา; วิโรจน์ แอสะมะเก็ม; สือกรี เต๊ะ; อับดุลเลาะ กาโฮง; พารินด๊ะ หมัดแมเราะ; ทัศนี สุหลง; ซีตีมารีแย มะเด็ง
2551-01ผลของน้ำมันที่ใช้ทอดต่อคุณภาพของกล้วยหินฉาบจริยา สุขจันทรา; กามีละห์ หะมะ
2563รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; จริยา สุขจันทรา; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; นุชเนตร ตาเย๊ะ; จารุ นิคม; รอฮานา ดาคาเฮง; ฟิตรีนา ดาราแม; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; นัสรี มะแน; ซูไบดี โตะโมะ; ริซมา สาเม๊าะ; อามีเนาะ ดีแม; รอสีตา สอนดี; คอยรุณนิสา มะลูมุ
2552-01สถานการณ์การผลิตบูดูในจังหวัดปัตตานีจริยา สุขจันทรา; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; วิภาดา มุนินทร์นพมาศ; วิไลวัลย์ อินทรไชยมาศ