Browsing by Author นุชเนตร ตาเย๊ะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การพัฒนาข้าวเกรียบปลาจากซูริมิเสริมฟักทองจริยา สุขจันทรา; นุชเนตร ตาเย๊ะ
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากผักน้ำเบตงนุชเนตร ตาเย๊ะ
2561-01การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมจากถั่วดาวอินคานุชเนตร ตาเย๊ะ; ซูวีร่า สาแรหะ; อาดีบะห์ แวกาจิ
2565-07-27การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาส้มปลานิลนุชเนตร ตาเย๊ะ; จริยา สุขจันทรา; คืนจันทร์ ณ นคร; รุสนี กาแมแล
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกและการยกระดับอาคารผลิตกลุ่มผู้ประกอบการวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; สุธีรา ศรีสุข; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; นุชเนตร ตาเย๊ะ
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล: ข้าวตังใบยอหน้าบูดูตูมิฮนุชเนตร ตาเย๊ะ
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล: น้ำนมจากถั่วดาวอินคานุชเนตร ตาเย๊ะ; รอมลี เจะดอเลาะ
2562-07การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลท้องถิ่นจากแยมส้มแขกแคลอรี่ต่ำนุชเนตร ตาเย๊ะ; ต่วนนัจวา ต่วนกาจิ; ฮานาน อาลี
2561-05การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ : เฉาก๊วยในน้ำนมแพะพร้อมบริโภคนุชเนตร ตาเย๊ะ; นิภาภัทร์ กุณฑล; มารีนี โตะลู; นูรซาลีฮา โมงหนิมะ
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยในน้ำนมแพะฮาลาลพร้อมบริโภคนุชเนตร ตาเย๊ะ; รอมลี เจะดอเลาะ; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมส้มแขกแคลอรี่ต่ํานุชเนตร ตาเย๊ะ
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมผูกรักกลุ่มอาชีพโรตีกรอบ ตำบลลำพญา อ.รามัน จ.ยะลานุชเนตร ตาเย๊ะ; วิภาดา มุนินทร์นพมาศ
2559-11การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะรสแยมกล้วยหินผสมส้มโชกุนสุธีรา ศรีสุข; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; นุชเนตร ตาเย๊ะ; พรสวรรค์ เพชรรัตน์
2563การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; จริยา สุขจันทรา; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; นุชเนตร ตาเย๊ะ; จารุ นิคม; รอฮานา ดาคาเฮง; ฟิตรีนา ดาราแม; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; นัสรี มะแน; ซูไบดี โตะโมะ; ริซมา สาเม๊าะ; อามีเนาะ ดีแม; รอสีตา สอนดี; คอยรุณนิสา มะลูมุ
2563-02-06คุณภาพของผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะผสมน้ำลูกหม่อนนูรีซัน ฮูเซ็น; นุชเนตร ตาเย๊ะ
2562-11-25นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้า 5 รางวัล การประกวดนวัตกรรมในงาน Youthpreneur Revolution and Innovation Challenge 2019 ณ University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซียรุสนาณี อาแว; ฟัรฮัม วาหะ; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; นิราณี บือราเฮง; อิรหัม กือจิ; นิลาวัลย์ นิดือมอง; ภัทรวดี เอียดเต็ม; กูไลลา กุหนิ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; นูรีซัน ฮูเซ็น; นุชเนตร ตาเย๊ะ; มัรญาณี เหมโคกน้อย; มูฮัมมัดลุตฟีร์ อาเกะ; สุวรรณา ทองดอนคำ
2564-08-24นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาได้รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021)อาซียัน กอเดร์; โซเฟียนี สาแม; รอยฮาน สาแล๊ะ; นูรีมา เปาะวอ; ฮินดล วาโด; ยาสมี เลาหสกุล; นุชเนตร ตาเย๊ะ
2565-04-08นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับดี)ประเภท Oral presentation ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์ ระดับปริญญาตรี การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4นูรอักมาร์ มาสา; นาอีหม๊ะ อาลีมามะ; นุชเนตร ตาเย๊ะ
2564รายงานการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำบูดูปรุงรสสำหรับส้มตำวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ.; นุชเนตร ตาเย๊ะ
2563รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; จริยา สุขจันทรา; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; นุชเนตร ตาเย๊ะ; จารุ นิคม; รอฮานา ดาคาเฮง; ฟิตรีนา ดาราแม; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; นัสรี มะแน; ซูไบดี โตะโมะ; ริซมา สาเม๊าะ; อามีเนาะ ดีแม; รอสีตา สอนดี; คอยรุณนิสา มะลูมุ