Browsing by Author รอมลี เจะดอเลาะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558-08-28การผลิตและสมบัติของข้าวเกรียบปลาเสริมกากถั่วเหลืองนัจญ์มีย์ สะอะ; รอมลี เจะดอเลาะ; อัชมาน อาแด
2021-03-31การพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามวิถีปกติใหม่อัปสร อีซอ; นันทรัตน์ นามบุรี; สุกฤษตรา พุ่มแก้ว; อรวรรณ กมล; สุนีย์ เครานวล; รอมลี เจะดอเลาะ
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามป่ากลุ่มบุหงาปืองาเต็ง อำเภอยะหา จังหวัดยะลาปวีณา เจะอารง; มีนา ระเด่นอาหมัด; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; รอมลี เจะดอเลาะ; ชรีฮาน ยีแว; อิมรอน มีชัย
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกหยีและกลยุทธ์ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รอมลี เจะดอเลาะ; มาหะมะดารี แวโนะ; ฮัสนะห์ ยูโซะ; ธีรวัช จาปรัง
2561-11-05การพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรข้าวเกรียบปลาทูเสริมใบถั่วดาวอินคาโซเฟีย เมฆารัฐ; รอมลี เจะดอเลาะ; รักชนก ภูวพัฒน์; อาสลัน หิเล
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล: น้ำนมจากถั่วดาวอินคานุชเนตร ตาเย๊ะ; รอมลี เจะดอเลาะ
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยในน้ำนมแพะฮาลาลพร้อมบริโภคนุชเนตร ตาเย๊ะ; รอมลี เจะดอเลาะ; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง
2561-07การพัฒนาและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ลอดช่องพื้นเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยรอมลี เจะดอเลาะ; ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี; ตอยีบะห์ รอยิง
2561การวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสในกากบูดูจากโรงงานบูดูยีเซ็ง ตำบลปะเสยาวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีฮาซัน ดอปอ; อัชมาน อาแด; รอมลี เจะดอเลาะ
2561-01การศึกษาการจัดการหลังเก็บเกี่ยวของผลลูกหยีดำสดและวิธีการทำแห้งต่อสมบัติและการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลลูกหยีแห้งรอมลี เจะดอเลาะ
2558-08-05การศึกษาอัตราส่วนและบรรจุภัณฑ์ต่อการเก็บรักษาของข้าวเกรียบปลาอบด้วยไมโครเวฟรอมลี เจะดอเลาะ; มาหะมะดารี แวโนะ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
2561คุณลักษณะทางกายภาพของอนุภาคผงสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย; รอมลี เจะดอเลาะ; สุนีย์ แวมะ
2563-02-06คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีบางประการของอนุภาคผงสมุนไพรหม้อข้าวหม้อแกงลิง ภูมิปัญญาท้องถิ่นฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย; รอมลี เจะดอเลาะ; พรรณี ปาลายา; อัลวานี อิแต
2564-08-24นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้รางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021)ฟารีดา ยีเล๊าะ; กามีละห์ กาแม; รอมลี เจะดอเลาะ
2560-01-27บรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษามะตะบะฮาลาลพื้นเมืองสำเร็จรูปรอมลี เจะดอเลาะ; สะอาด อาแซ
2564-02-10บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมงานวันราชภัฏ 64 “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” พร้อมคว้า 9 รางวัล บุคคลดีเด่นนูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ; อารอฟัต อาบู; อาเรีย มะแห; ซูบายด๊ะ มะแซ; สุใบด๊ะ เลาะลาแม; นูรฮานีซา สาเร๊ะ; นาซูรา วาแม; สูไรดา ยามา; นูรไลลา บือแน; ฮูดา เจ๊ะแวมาแจ; อารีดา ยามา; นุร์อาตีก๊ะ โวะ; ซาฟีรา สาและ; พลากร ประสงค์; มูนีเร๊าะ ผดุง; อุบล ตันสม; รอมลี เจะดอเลาะ; เมธิยา หมวดฉิม
2563-08-28ผลของการทดแทนกะทิด้วยน้ำมันงาต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาเกาะรอมลี เจะดอเลาะ; คืนจันทร์ ณ นคร; อัชมาน อาแด; สะอุดี มะประสิทธิ์
2563-11ผลของกำลังคลื่นไมโครเวฟระดับอุตสาหกรรมต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวเกรียบปลากึ่งสำเร็จรูปรอมลี เจะดอเลาะ; มาหะมะดารี แวโนะ
2562-01-30ผลของกำลังคลื่นไมโครเวฟและระยะเวลาการอบพองต่อคุณภาพของข้าวเกรียบปลากึ่งสำเร็จรูปรอมลี เจะดอเลาะ; ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี
2560-10ผลของบรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาต่อคุณภาพและสมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวเกรียบปลาดิบเสริมกากรําข้าวรอมลี เจะดอเลาะ