Browsing by Author จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาน้ำจิ้มไก่จากส้มแขกวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมรังผึ้งและวาฟเฟิลและออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; ปวีณา เจะอารง
2558-08-05การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสพริกไทยดําของหมี่เบตงกึ่งสําเร็จรูปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ; สุธีรา ศรีสุข
2564-04-01การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มแขกเข้มข้นวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; ฮาวาตี บากา; มาดีฮะห์ เจาะกลาดี; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ
2560-10-18การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมี่เบตงกึ่งสําเร็จรูปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; สุธีรา ศรีสุข; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2562-07-10การพัฒนาสูตรน้ำจิ้มไก่จากส้มแขกวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2561-05การพัฒนาสูตรน้ำปรุงรสผัดพริกสำหรับหมี่เบตงกึ่งสำเร็จรูปวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; สุธีรา ศรีสุข; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
2565-03-10การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักผสมพืชท้องถิ่นในจังหวัดยะลาวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; อัสวาณี เจะมะ; รอฮานา ดอเลาะ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; บุญธิดา จิรรัตนโสภา
2561-03-17การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเฟรมเวิร์คร่วมสมัยให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลายโรงเรียนในพื้นที่อรรถพล อดุลยศาสน์; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; สุลัยมาน เภอโส๊ะ; อับดุลเลาะ บากา
2559-01คุณภาพบางประการของน้ำแข็งที่ใช้บริโภคในเขตเทศบาลนครยะลาวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; มิสบะห์ อามะ; ไซตน ดือราซอ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ
2564-04-01นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอภาคโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 NSCIC2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาฮาวาตี บากา; มาดีฮะห์ เจาะกลาดี; วิภาดา มุนินทร์นพมาศ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ
2561-02-11ระบบติดตามมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลบันนังสตาฮูดัยลา วาแม; ซารีนา ยูโซ๊ะ; อรรถพล อดุลยศาสน์; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ
2564รายงานการวิจัยระบบตรวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์ฮาลาลด้วยวิถีการประมวลผลภาพอรรถพล อดุลยศาสน์; อับดุลเลาะ บากา.; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ
2557-07-11เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษา การวิจัย การสืบค้นและการนำเสนอสำหรับเยาวชนจีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; ธนากร ปามุทา; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ; ซอและ เกปัน; อิมรอน แวมง