1.01 บทความวิจัย Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 779
Issue DateTitleAuthor(s)
2566-08-17ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและสมบัติเชิงกลของน้ำยางธรรมชาติผสมสารสกัดจากไพลและเปลือกมังคุดสุรเดช มัจฉาเวช; ซารียะห์ มูซอเลาะยา; อิมรอน มีชัย
2566-08-16การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกไม้ 6 ชนิด และการพัฒนาโลชั่นบำรุงผิวผสมสารสกัดจากดอกหางนกยูงลิขิต ลาเต๊ะ; จีรวิชญ์ มุนินทร์นพมาศ; สริลลา เจริญมิตรมงคล
2565-07-27การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาส้มปลานิลนุชเนตร ตาเย๊ะ; จริยา สุขจันทรา; คืนจันทร์ ณ นคร; รุสนี กาแมแล
2566-04-07การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยปฏิกรณ์แบบไฮบริดแชนนัลแบบย่อส่วนธรรมธัช บุญกำเหนิด; ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ; พรวิมล เวชสิทธิ์; ซันวานี จิใจ; นิรัติศัย รักมาก
2565-08-24การผลิตผักปลอดสารพิษในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีพรสวรรค์ เพชรรัตน์; อรุณี ม่วงแก้วงาม; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; สมทบ เวทโอสถ; นิราณี บือราเฮง
2566-03-23กระถางย่อยสลายได้จากแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสโดยเชื้อ Komagataeibacter nataicola TISTR 975 จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรหัสลินดา บินมะแอ; สูไรยา สาเหาะ; มุกมีนะห์ ดอเล๊าะ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ
2564การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนราสิกขาลัยสีตีรอกีเยาะ สาแมง; โซฟีลาน มะดาแฮ
2564-08-17การศึกษาสมบัติและการบำบัดส้นเท้าแตกของแผ่นโฟมรองส้นเท้าจากน้ำยางธรรมชาติที่มียูเรียเป็นสารตัวเติมฮาซัน ดอปอ; ซีตีไซยีดะห์ สายวารี; สุกรี เส็มหมาด; อัชมาน อาแด
2564-08-15ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายค่าการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก ในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีถาวร ทองเพชร; วิชยาพร ทองเพชร; สุนีย์ เครานวล
2565-01-03สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโรซวรรณา เซพโฆลาม; รูฮัยซา ดือราแม; โซฟีลาน มะดาแฮ
2564-08-18ลักษณะการถูกทำร้ายของผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตในโรงพยาบาลพื้นที่ภาคใต้ตอนบนสุนีย์ เครานวล; วิชยาพร ทองเพชร; อนงค์ภัทร์ ประสิทธิ์ภัทรเวช; จำลอง เครานวล
2562Understanding an active learning of Pre service Teachers in Southern of ThailandRuhaisa Dearamae; Wisanugorn Nammungkhun
2565Synthesis of Hydroxyapatite from Budu Waste by Calcination MethodHasan Daupor; Anugrah Ricky Wijaya; Pongsaton Amornpitoksuk; Isma-ae Chelong; Acharee Suksuwan
2564The Efficiency of Lactic Acid Bacteria Isolated from Pickled Local Vegetables to Inhibit Pathogenic BacteriaNurainee Hayeeyusoh; Abdullah Dolah Dalee; Khosiya Sali; Zubaidah Hajiwangoh
2564PROTOTYPE OF PORTABLE HYPOCHLOROUS ACID PREPARED FROM PATTANI SALTERNAcman E-tae; Hamdee Yanya; Hasan Daupor; Abedeen Dasaesamoh; Ubol Tansom
2564-01Measurement of 222Rn Exhalation Rate from Natural Rubber Latex Pillows Randomed from Online Market in ThailandSanti Raksawong; Phachirarat Sola; Rittiron Samran; Pattama Pisapak
2563-01-10Evaluating Biomethane Potential of Inocula from Different Active Biogas Digesters for Palm Oil Mill Effluent by BMP and SMA: Effect of Dilution and SourcesSawinee Sangsri; Chairat Siripatana; Nirattisai Rakmak; Pornwimon Wadchasit; Sunwanee Jijai
2564Effects of soil amendments on leaf anatomical characteristics of marigolds cultivated in cadmium‑spiked soilsAlapha Thongchai; Weeradej Meeinkuirt; Puntaree Taeprayoon; Isma-ae Chelong
2564-06-30EFFECTS OF ISLAMIC SCIENTIST HISTORY ON SEVENTH GRADERS’ UNDERSTANDINGS OF NATURE OF SCIENCE IN A THAI ISLAMIC PRIVATE SCHOOLRoswanna Safkolam; Pinit Khumwong; Chaninan Pruekpramool; Abdulnaser Hajisamoh
2564-07DEVELOPMENT OF POTENTIAL IN VALUE-ADDED MARKETING STRATEGY MANAGEMENT AND APPLICATION FOR DURIAN AGRO-COMMUNITY ENTERPRISE IN DEEP SOUTH PROVINCESSumalee Grodgangunt; Masaowadee Saisaka; Jaruwat Songmuang; Jiraporn Piasinthu; Attapol Adulyasas
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 779