Browsing by Author คเณศ รัตนวิไล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2021การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินคดีอาญา รายวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา 1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยใช้เทคนิคจิกซอว์คเณศ รัตนวิไล
2565การพัฒนารูปแบบการจัดการกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของประเทศไทยในอนาคตคเณศ รัตนวิไล
2561-10-20การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล; ฐานนท์ มณีนิล; ชลธิชา สุรัตนสัญญา; คเณศ รัตนวิไล; วานิช ทองเกตุ; สิริพัฒน์ รันดาเว; พล บุษษะ
2560ข้อพิจารณาถึงสภาพร้ายแรงในการพิจารณาทางปกครองของสภาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐเอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล; คเณศ รัตนวิไล; ฐานนท์ มณีนิล; สิริพัฒน์ รันดาเว; วานิช ทองเกตุ
2563-10ผลการใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ Davies เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว สำหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4ฌัชสกร คงชีวสกุล; ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก; มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์; สุนิศา ธรรมบัญชา; คเณศ รัตนวิไล
2560โครงการบริการวิชาทางกฎหมายสู่ชุมชน “อบรมสัมมนาให้ความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย และการอานวยการ ความยุติธรรมให้แก่นักเรียน”คเณศ รัตนวิไล