Browsing by Author ปวีณา เจะอารง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-06-30The Development of Creative Economy Small Enterprises “Sdawa” in Pattani Provinceอัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธาน; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูซารอ; ชรีฮาน ยีแว
2563Integrated Learning Innovationอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา เลขาวิจิตร์; ชรีฮาน ยีแว; อรวรรณ วรานันตกุล
2563กระบวนการออกแบบงานบริการวิชาการ : ชุมชนได้เดินต่อ อาจารย์ขอตำแหน่งทางวิชาการ สร้างประสบการณ์เรียนรู้แก่นักศึกษาปวีณา เจะอารง
2559การถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจโอทอป ระดับ 5 ดาว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; สุธิดา วัฒนยืนยง; ปวีณา เจะอารง; ภูตรา อาแล
2558การถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจโอทอประดับ 5 ดาว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ย์ภูตรา อาแล; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2562การพัฒนากระบวนการผลิตบ๊ะจ่างธัญพืชสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ปวีณา เจะอารง; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ชรีฮาน ยีแว; มูฮัมหมัด ปุ
2019-10-28การพัฒนากระบวนการผลิตบ๊ะจ่างธัญพืชสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตําาบลธารน้ำทิพย์ จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ณฏฐาระวี พงศ์กระพันธุ์; ปวีณา เจะอารง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; มูฮําาหมัด ปุ; ชรีฮาน ยีแว; เอกรัตน์ สุวรรณรัตน์
2561การพัฒนาการตลาดของกลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลาปวีณา เจะอารง; อัปสร อีซอ; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
2554การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบ (ปาลอ-กรือโป๊ะ) สู่ธุรกิจแฟรนไชส์อัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; กูมัจดี ยามิรูเด็ง
2563การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป จังหวัดยะลา ตามโครงการพระบรมราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป; อัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; ศุภมาศ รัตนพิพัฒน์; รอมซี แตมาสา
2558การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านอัลอิฮซานอาหารแปรรูป จังหวัดยะลา)อัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ภูตรา อาแล
2557การพัฒนาธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจกลุ่มแม่บ้านอัลอิฮซานอาหารแปรรูป จังหวัดยะลา)อัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; ภูตรา อาแล
2561การพัฒนานวัตกรรมการตลาดจากภูมิปัญญาการเลี้ยงนกเขาปวีณา เจะอารง; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ชรีฮาน ยีแว
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมรังผึ้งและวาฟเฟิลและออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; ปวีณา เจะอารง
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามป่ากลุ่มบุหงาปืองาเต็ง อำเภอยะหา จังหวัดยะลาปวีณา เจะอารง; มีนา ระเด่นอาหมัด; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; รอมลี เจะดอเลาะ; ชรีฮาน ยีแว; อิมรอน มีชัย
2559การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม “ศรีปุตรี” จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ
2559การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม “สะดาวา” จังหวัดปัตตานี ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ
2017การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมจังหวัดชายแดนใต้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ
2560การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมจังหวัดชายแดนใต้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ
2558การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ