Browsing by Author ชรีฮาน ยีแว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-06-30The Development of Creative Economy Small Enterprises “Sdawa” in Pattani Provinceอัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธาน; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูซารอ; ชรีฮาน ยีแว
2563Integrated Learning Innovationอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา เลขาวิจิตร์; ชรีฮาน ยีแว; อรวรรณ วรานันตกุล
2562การพัฒนากระบวนการผลิตบ๊ะจ่างธัญพืชสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; อับดุลเราะห์มาน สาและ; ปวีณา เจะอารง; ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์; ชรีฮาน ยีแว; มูฮัมหมัด ปุ
2019-10-28การพัฒนากระบวนการผลิตบ๊ะจ่างธัญพืชสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตําาบลธารน้ำทิพย์ จังหวัดยะลากัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ณฏฐาระวี พงศ์กระพันธุ์; ปวีณา เจะอารง; อับดุลเราะห์มาน สาและ; มูฮําาหมัด ปุ; ชรีฮาน ยีแว; เอกรัตน์ สุวรรณรัตน์
2561การพัฒนานวัตกรรมการตลาดจากภูมิปัญญาการเลี้ยงนกเขาปวีณา เจะอารง; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ชรีฮาน ยีแว
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามป่ากลุ่มบุหงาปืองาเต็ง อำเภอยะหา จังหวัดยะลาปวีณา เจะอารง; มีนา ระเด่นอาหมัด; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; รอมลี เจะดอเลาะ; ชรีฮาน ยีแว; อิมรอน มีชัย
2560การพัฒนาแนวทางการออกแบบแคตตาล็อกผ้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง; นันทรัตน์ นามบุรี; อัปสร อีซอ; อับดุลเราะห์มาน สาและ; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; ธีรยุทธ มูเล็ง; ชรีฮาน ยีแว
2560การพัฒนาแนวทางการออกแบบแคตตาล็อกผ้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานแฮนด์อินแฮนด์ จังหวัดนราธิวาสปวีณา เจะอารง; นันทรัตน์ นามบุรี; ธีรยุทธ มูเล็ง; อัปสร อีซอ; ชรีฮาน ยีแว; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; อับดุลเราะห์มาน สาและ
2563อัตลักษณ์ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจโอทอป 5 ดาว อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา เลขาวิจิตร; มนัส สุทธิการ; ชรีฮาน ยีแว; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
2562อัตลักษณ์ผ้าและเครื่องแต่งกายธุรกิจโอทอป 5 ดาวอำเภอเมือง จังหวัดยะลาอัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา เลขาวิจิตร์; มนัส สุทธิการ; ชรีฮาน ยีแว; วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์
2562โครงการพัฒนาการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์โรตีกึ่งสำเร็จรูปเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ Start upปวีณา เจะอารง; ธีรยุทธ มูเล็ง; ชรีฮาน ยีแว; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; กัลยรัตน์ พินิจจันทร์; รอมลี เจะดอเลาะ; อับดุลเราะห์มาน สาและ