Browsing by Author รุสนี กาแมแล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2565-03-10การจัดการเรียนรู้ด้วยการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะโค้ดดิ้ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารุสนี กาแมแล; มูนีเร๊าะ ผดุง
2565-07-27การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาส้มปลานิลนุชเนตร ตาเย๊ะ; จริยา สุขจันทรา; คืนจันทร์ ณ นคร; รุสนี กาแมแล
2561-02-11การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง วิธีการดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ฮามีดะห์ เซ็งยี่; อุลฟัต วานิ; รุสนี กาแมแล; จันทนา มีชัยชนะ
2555-10-19นักศึกษาคณะวิทย์ฯ รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2012รุสนี กาแมแล
2555-11-29นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์รับ 5 รางวัล การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดีเด่นจังหวัดยะลา ประจำปี 2555พารีดา ดีเย๊าะ; ฮารตีนี เจะลี; ธนากร ปามุทา; จันทนา มีชัยชนะ; มูฮัมหมัดฮุสนี หะยียูโซะ; นาซีบ๊ะ มานิ; ฮุสณา ตาเยะ; ศิริชัย นามบุรี; สูฮัยลา บินสะมะแอ; นิลดา เจะแว; อารีพะ ดอกอ; สีตีรอฮานี คามิส; อัรฟาน มะดือราแม; ปทิตตา ดิษฐโส; รุสนี กาแมแล
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบรรยาย (Oral Presentation) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)นัจญมีน ยะระ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; รุสนี กาแมแล
2556-02-14บุคลากรคณะวิทย์ฯ รับรางวัลบุคลากรตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ 56สุพรรณวดี ประสงค์; อีลีหย๊ะ สนิโซ; รุสนี กาแมแล
2566-02-21ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูลนัจญมีน ยะระ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; รุสนี กาแมแล
2556-02-22สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี PDCAมูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ฟิตเราะห์ หะยีบารอเฮง; สุพรรณี เจ๊ะซู; นัสรู ตือง๊ะ; ศิริชัย นามบุรี; ธีรกานต์ ชาญณรงค์; รุสนี กาแมแล; นิลดา เจะแว