Browsing by Author ชมพูนุท ศรีพงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 47  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559Intention to Leave of Volunteer Rangers in the Fourth Royal Thai Army Areaชมพูนุท ศรีพงษ์
2015Learning outcomes and learning achievement of Yala Rajabhat university students in principles of business management through cooperative learning methodชมพูนุท ศรีพงษ์
2018กลยุทธ์การเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานชมพูนุท ศรีพงษ์
2565การจัดการทักษะการนําเสนอผลงาน conference For national or internationalวัชระ ขาวสังข์; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ภูตรา อาแล; นุชนภา เลขาวิจิตร์; ปิยะดา มณีนิล; มัสนา ตาเหร์
2560การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลานิการีมีย์ มาแนง; อาหามะ อูแม; ฮาสือหม๊ะ ดอเลาะ; ชมพูนุท ศรีพงษ์; วัชระ ขาวสังข์
2562การพัฒนาการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์กระจูดของกลุ่มแม่บ้านทหารกรมทหารราบที่ 151 กองทัพภาคที่ 4ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; วัลย์ลดา พรมเวียง; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2559การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มแม่บ้าน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีสัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ปิยะดา มณีนิล
2561การพัฒนาธุรกิจตามรูปแบบพันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้สัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล
2559การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทหารกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; วัลย์ลดา พรมเวียง; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2021การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าวิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ (ทองม้วน-ทองพับ) จังหวัดยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี; เวสารัช คงนวลใย
2562การพัฒนาโซ่คุณค่าของวิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ (ทองม้วน-ทองพับ) จังหวัดยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์
2563การพัฒนาโซ่คุณค่าของวิสาหกิจชุมชนในเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีชมพูนุท ศรีพงษ์
2555การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานรณรงค์ดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลาอัปสร อีซอ; ชมพูนุท ศรีพงษ์; นัทที ขจรกิตติยา; ปวีณา เจะอารง; ดุษฎี นาคเรือง
2563ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษ คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชมเชย HR Genius 2019มูฮำหมัดไซดี อุเซ็ง; มะห์ดี ดาโอะ; มูฮัมหมัดนูรดิน แฉตุ; ณิชาวีร์ อาบู; กูซะอูดี กูบือโด; ฟาริด สอร์ด; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล; ปิยะดา มณีนิล; ชมพูนุท ศรีพงษ์
2560ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและ รักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกำลังพล กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2561ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกำลังพลกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2553ความผูกพันกับองค์การของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)ชมพูนุท ศรีพงษ์
2557ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์
2014-07-01ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)ชมพูนุท ศรีพงษ์
2552ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์