Browsing by Author ชมพูนุท ศรีพงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 22 of 47 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018กลยุทธ์การเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานชมพูนุท ศรีพงษ์
2565การจัดการทักษะการนําเสนอผลงาน conference For national or internationalวัชระ ขาวสังข์; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ภูตรา อาแล; นุชนภา เลขาวิจิตร์; ปิยะดา มณีนิล; มัสนา ตาเหร์
2560การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลานิการีมีย์ มาแนง; อาหามะ อูแม; ฮาสือหม๊ะ ดอเลาะ; ชมพูนุท ศรีพงษ์; วัชระ ขาวสังข์
2562การพัฒนาการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์กระจูดของกลุ่มแม่บ้านทหารกรมทหารราบที่ 151 กองทัพภาคที่ 4ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; วัลย์ลดา พรมเวียง; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2559การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มแม่บ้าน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีสัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ปิยะดา มณีนิล
2561การพัฒนาธุรกิจตามรูปแบบพันธมิตรวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้สัสดี กำแพงดี; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปิยะดา มณีนิล
2559การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทหารกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์; วัลย์ลดา พรมเวียง; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2021การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าวิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ (ทองม้วน-ทองพับ) จังหวัดยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี; เวสารัช คงนวลใย
2562การพัฒนาโซ่คุณค่าของวิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ (ทองม้วน-ทองพับ) จังหวัดยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์
2563การพัฒนาโซ่คุณค่าของวิสาหกิจชุมชนในเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีชมพูนุท ศรีพงษ์
2555การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานรณรงค์ดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลาอัปสร อีซอ; ชมพูนุท ศรีพงษ์; นัทที ขจรกิตติยา; ปวีณา เจะอารง; ดุษฎี นาคเรือง
2563ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษ คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชมเชย HR Genius 2019มูฮำหมัดไซดี อุเซ็ง; มะห์ดี ดาโอะ; มูฮัมหมัดนูรดิน แฉตุ; ณิชาวีร์ อาบู; กูซะอูดี กูบือโด; ฟาริด สอร์ด; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล; ปิยะดา มณีนิล; ชมพูนุท ศรีพงษ์
2560ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและ รักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกำลังพล กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา; ชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2561ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกำลังพลกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยชมพูนุท ศรีพงษ์; สันติ อารักษ์คุณากร; ปิยะดา มณีนิล; สัสดี กำแพงดี
2553ความผูกพันกับองค์การของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)ชมพูนุท ศรีพงษ์
2557ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ชมพูนุท ศรีพงษ์
2014-07-01ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)ชมพูนุท ศรีพงษ์
2552ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์
2555คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์
2553คุณภาพชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาชมพูนุท ศรีพงษ์