Browsing by Author กูมัจดี ยามิรูเด็ง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 23 of 23 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินอิสลามในประเทศมาเลเซีย: กรณีศึกษาโรงจำนำอัรเราะฮฺนู MGIT รัฐตรังกานูกูมัจดี ยามิรูเด็ง
2554การประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินอิสลามในประเทศมาเลเซีย: กรณีศึกษาโรงจำนำอัรเราะฮฺนู MGIT รัฐตรังกานู The TRF Forumกูมัจดี ยามิรูเด็ง
2554การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบ (ปาลอ-กรือโป๊ะ) สู่ธุรกิจแฟรนไชส์อัปสร อีซอ; ปวีณา เจะอารง; สุธิดา วัฒนยืนยง; กูมัจดี ยามิรูเด็ง
2561การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานกิจการฮัจย์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียอับบ๊าส พาลีขตต์; กูมัจดี ยามิรูเด็ง; มูหามัดสุใหมี เฮงยามา; มะนาวาวี มามะ; ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง
2559ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตนมถั่วเหลืองผสมนมแพะ กรณีศึกษา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งหนึ่ง ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอรวรรณ กมล; วาสนา พิทักษ์ธรรม; กูมัจดี ยามิรูเด็ง; สัสดี กำแพงดี; อุดมพงษ์ มูลสิน
2547ธนาคารอิสลาม (1): หลักการดำเนินการและเป้าหมายกูมัจดี ยามิรูเด็ง
2547ธนาคารอิสลาม (2): แนวคิดและหลักการดำเนินการธนาคารอิสลามกูมัจดี ยามิรูเด็ง
2553บทบาทของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยกับการสร้างผู้ประกอบการใหม่ เอกสารประกอบการนำเสนอบทความทางวิชาการ การบ่มเพาะธุรกิจ รูปแบบและแนวทางสู่ความสำเร็จกูมัจดี ยามิรูเด็ง
2562-03-13รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมวิสาหกิจชุมชนอาหารฮาลาลของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตลักขณา อาคุณซาดา; วิชิต เรืองแป้น; นิสาพร มูหะมัด; กูมัจดี ยามิรูเด็ง
2553แนวคิดการพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษา: กรณีศึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากูมัจดี ยามิรูเด็ง
2557แนวคิดการพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษา: กรณีศึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากูมัจดี ยามิรูเด็ง
2547แนวคิดและหลักการธนาคารอิสลามกูมัจดี ยามิรูเด็ง
2558-08-20โครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชื่อหลักสูตร : การทำธุรกิจจากขนมไทย สูตรต้นตำรับชาววัง (รุ่นที่ 1)กูมัจดี ยามิรูเด็ง
2559-07-28โครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชื่อหลักสูตร ก. \\: การทำธุรกิจจากการปลูกพืชผักในสารละลายธาตุอาหาร (hydropow) การปลูกพืชผักออร์แกนิกส์และการประดิษฐ์ชุดปลูก (รุ่นที่ 1)กูมัจดี ยามิรูเด็ง
2561-07-10โครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตร ก. : การทำธุรกิจเชิงวัฒนธรรม (โรตีน้ำแกงและชาชักสูตรดั้งเดิม)กูมัจดี ยามิรูเด็ง
2562-06-14โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตร ก. \\: การทำธุรกิจการผลิต (ข้าวยำจากข้าวกล้องพื้นถิ่นเพื่อผู้สูงวัย)กูมัจดี ยามิรูเด็ง
2561-07-13โครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกูมัจดี ยามิรูเด็ง