Please use this identifier to cite or link to this item: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6099
Title: Dialek Melayu Pattani dan Kelantan: Satu Perbandingan
Authors: Farok Zakaria
Yusof Talek
Khuzaiton Zakaria
Nurhuda Sadama
นุรฮูดา สะดามะ
Keywords: Dialek
Kelantan
Pattani
pertuturan
perbandingan
Issue Date: 6-Feb-2018
Publisher: Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia
Series/Report no.: PROSIDING SEMINAR ANTARABANGSA LINGUISTIK DAN PEMBUDAYAAN BAHASA MELAYU ke-10 (SALPBM X) 2018;6-7 Febuary 2018; 54-63
Abstract: Dialek Melayu wujud dalam pelbagai bentuk mengikut tempat di mana dialek ini dituturkan. Dialek Melayu Pattani masih dipertuturkan secara meluas oleh penduduk di selatan Thai. Walaupun kedudukannya agak terpinggir dek kerana bahasa Thai yang menguasai pertuturan mereka seharian, namun dialek Melayu masih digunakan oleh penduduk di tiga wilayah selatan Thai iaitu Narathiwat, Yala dan Pattani. Kelantan ialah sebuah negeri sempadan dengan selatan Thai yang mempunyai dialeknya yang unik dan tersendiri. Oleh sebab kedudukan geografinya itu, maka tidak dapat dinafikan terdapat persamaan dan perbezaan yang agak ketara antara kedua-dua dialek tersebut. Secara amnya berdasarkan pergaulan dan pemerhatian pengkaji sebagai orang Kelantan yang bertugas di selatan Thai, dapat diperhatikan bahawa dialek Melayu Pattani masih lagi boleh difahami dengan baik. Namun, terdapat ungkapan tertentu yang sudah tidak digunakan atau dilupakan di Kelantan tetapi masih digunakan dengan meluas di selatan Thai seperti “hengga” (bermaksud sembuh ) dan “henamo” ( bermaksud apa/ atau gapo). Dialek Kelantan juga didapati lebih lengkap dan panjang dari aspek sebutan berbanding dengan dialek Pattani yang sudah dipendekkan oleh penuturnya. Kertas kerja ini membentangkan persamaan dan perbezaan yang wujud antara dialek Kelantan dan Pattani.
URI: http://wb.yru.ac.th/xmlui/handle/yru/6099
ISBN: 978-967-960-361-3
Appears in Collections:4.02 บทความวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018-Nurulhuda54-63Cover.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open
2018-Nurulhuda54-63.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.