4.03 บริการวิชาการ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 53
Issue DateTitleAuthor(s)
2558-02ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะทางภาษาไทยซูไรดา เจะนิ
2561-02-24โครงการบริการวิชาการ “กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบ สื่อการเรียนรู้วิชาภาษามลายูให้แก่ครูตาดีกา” ตำบลอัยเยอร์เวง อาเภอเบตง จังหวัดยะลาไซนีย์ ตำภู; รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา; เวคิน วุฒิวงศ์
2559-09-15โครงการโรงเรียนต้นแบบ 5 ภาษา กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย 5 ภาษา”รอมยี มอหิ; สุพร สุนทรนนท์
2558-03โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นบ้านท่าสาปและหน้าถ้ำมลิวรรณ รักษ์วงศ์
2558-05โครงการพัฒนาทักษะภาษามลายูมาตรฐานเพื่อการสือสารให้แก่เยาวชนไซนีย์ ตำภู
2558-02โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ (มโนราห์)เลิศยศ เผื่ออำนาจ
2558-01โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือยกระดับทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของครูศิลปะในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในตำบลทาสาปรุซณี ซูสารอ; อับดุลรอซะ วรรณอาลี
2558-04โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อความพอเพียงในชุมชนเวคิน วุฒิวงศ์
2559-09-15โครงการต้นแบบกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์จักสาน ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาพอหทัย ซุ่นสั้น
2562-05-20โครงการพัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับกลุ่มครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 3ขวัญตา ทวีสุข; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2562-07-05โครงการอบรมการเขียนและประเมินผลโครงการ พัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น (บริการวิชาการ)สุวิมล อิสระธนาชัยกุล
2560-08-31โครงการต้นแบบกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์จักสาน ตำบลท่าสาปพอหทัย ซุ่นสั้น; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2559โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการสุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2558-07โครงการรวบรวมภูมิปัญญาของตำบลท่าสาปศรีประไพ อุดมละมุล
2559โคงการฝึกอบรมทำเซรั่มบำรุงผิวจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสารสกัดจากธรรมชาติเวคิน วุฒิวงศ์; สวพร จันทรสกุล; สวรรยา กุลทวี
2562-03-05โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน”จารุณี การี
2562โครงการบริการวิชาทางกฎหมายสู่ชุมชน “การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนในเขตพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”ฐานนท์ มณีนิล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2562-05-25โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียน โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีศรีประไพ อุดมละมุล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-08-30โครงการพัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับกลุ่มครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรมรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียขวัญตา ทวีสุข; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2558-02โครงการค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในตำบลท่าสาปวรนาถ แซ่เซ่น
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 53