1.02 บริการวิชาการ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 59
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-12ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สัญจรอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2565-02-24น้ำหอมแห้งสูตรน้ำมันอโรมาเธอราปี ผ่อนคลายความเครียดยุคโควิดนิสาพร มูหะมัด
2565โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Coding in your area)คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2565-02โครงการปฏิบัติการชีววิทยา : เรื่องจริงของโดเมนยูคาร์ยา (Domain Eukarya)ศศิธร พังสุบรรณ
2565-03-19พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียนฮูเซ็ง ชายดานา
2565-03-05การพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชีวิตของประชากรสามจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19ลักขณา รักขพันธ์
2565-04-23Block Based Coding for Kids : สนุกคิด สนุกโค้ด กับ Scratchอัจฉราพร ยกขุน; มูนีเร๊าะ ผดุง; ฟูไดละห์ ดือมอง
2564-07-29อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการกำหนดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมจากโจทย์ปัญหาท้องถิ่นหลักสูตรเคมี
2564โครงการอาหารดี ปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรคหลักสูตรจุลชีววิทยา
2564-01-31ค่ายฟิสิกส์และดาราศาสตร์สัญจรอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมผูกรักกลุ่มอาชีพโรตีกรอบ ตำบลลำพญา อ.รามัน จ.ยะลานุชเนตร ตาเย๊ะ; วิภาดา มุนินทร์นพมาศ
2562โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์หมี่เบตงจริยา สุขจันทรา; ภัทรวดี เอียดเต็ม
2562โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วย STEAM ศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลิลลา อดุลยศาสน์
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากล้วยหินตากเคลือบช็อกโกแลต และการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการกลุ่มสตรีบ้านเงาะกาโปร์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เวาะดิงกูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; ภัทรวดี เอียดเต็ม
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกและการยกระดับอาคารผลิตกลุ่มผู้ประกอบการวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; สุธีรา ศรีสุข; กมลทิพย์ กรรไพเราะ; นุชเนตร ตาเย๊ะ
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกหยีและกลยุทธ์ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รอมลี เจะดอเลาะ; มาหะมะดารี แวโนะ; ฮัสนะห์ ยูโซะ; ธีรวัช จาปรัง
2562การพัฒนาระบบอบแห้งส้มแขกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะอีลีหย๊ะ สนิโซ; สุไลมาน หะยีสะเอะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ฮูเซ็ง ชายดานา; แวรุสนานี หะมะ; นูรีดา ลามอ
2562โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เบเกอรี่ กลุ่มขนมบ้านอานาย อ.เมือง จ.ยะลากมลทิพย์ กรรไพเราะ; ภัทรวดี เอียดเต็ม
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมรังผึ้งและวาฟเฟิลและออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ; ปวีณา เจะอารง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 59