9.8.3.1 บริการวิชาการ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 46
Issue DateTitleAuthor(s)
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบ กฎหมาย ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงและความผิดพลาดสู่การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบกฎหมายและข้อสั่งการ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบ กฎหมาย ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงและความผิดพลาดสู่การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบกฏหมายและข้อสั่งการ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องนโยบายรัฐบาล บริบทของแต่ละพื้นที่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2/2563 วันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสุพิฌาย์ ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม่ล่าสุด) เรียนรู้ ทักษะ เทคนิคการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ควบคู่กับการตอบสนองนโยบายผู้บริหารอย่างได้ผล รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 7-9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเจอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พลาดไม่ได้ เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือนเมษายน 2563 ระเบียนคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การประชาสัมพันธ์มืออาชีพและการพัฒนาการทำงานด้วย New Normal รุ่นที่ 3/2563 วันที่ 3 – 5 กันยายน 2563 รุ่นที่ 3/2563 ณ โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การติดตามข้อมูข่าวสาร เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นหลังโควิด19 สู่การเลือกตั้งคุณภาพ ภายใต้ระเบียบ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ฝ่ายบริหารประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาท้องถิ่นให้เกิดความถูกต้อง ไม่มีความเสี่ยงและความผิดพลาด รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พลาดไม่ได้ เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือนเมษายน 2563 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การประชาสัมพันธ์มืออาชีพและการพัฒนาการทำงานด้วย New Normalสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรติดตามความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่น ภายหลังโควิด 19 เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นรวมทั้งประยุกต์พัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับ New Normalสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรติดตามความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่น ภายหลังโควิด 19 เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นรวมทั้งประยุกต์พัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับ New Normalสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พลาดไม่ได้ เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือนเมษายน 2563 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การประชาสัมพันธ์มืออาชีพและการพัฒนาการทำงานด้วย New Normalสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องนโยบายรัฐบาล บริบทของแต่ละพื้นที่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นแบบมืออาชีพสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคกลยุทธ์ การบริหารงานที่ทันต่อสถานการณ์ สร้างภาวะผู้นำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ระเบียบ ข้อกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพิ่มทักษะการนำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาไปสู่การปฏิบัติติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด; สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้; มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจาะลึก ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม่ล่าสุด) และเทคนิคการประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมืออาชีพสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์การบริการประชาชนให้น่าประทับใจสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการ การใช้โปรแกรมบันทึกบัญชี การทำรายงาน รายรับ - รายจ่าย งวดประจำปี พ.ศ. 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและข้อควรระวังกฎหมาย หลักเกณฑ์การแก้ไขพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่ล่าสุด) และกระบวนการสำคัญการพิจารณาข้อบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้; มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคกลยุทธ์ การบริหารงานที่ทันต่อสถานการณ์ สร้างภาวะผู้นำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ระเบียบ ข้อกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพิ่มทักษะการนำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาไปสู่การปฏิบัติติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมและข้อควรระวังกฎหมาย หลักเกณฑ์การแก้ไข พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่ล่าสุด) และกระบวนการสำคัญการพิจารณา ข้อบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 4/2563 วันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น การพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความเป็นผู้นำ การสื่อสารนำเสนอ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่ล่าสุด) ที่แก้ไขเพิ่มเติม บทบัญญัติและข้อห้ามต่าง ๆ และเทคนิคทิศทางการสื่อสาร นำเสนอให้เข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก เพื่อการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 46

Discover

Date issued
Has File(s)