9.8.3.1 บริการวิชาการ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46
Issue DateTitleAuthor(s)
2565รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะ เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพและสรุปรวบรวมกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้สำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ และเคยครองตำแหน่งอยู่เดิม รุ่นที่ 1/2565 วันที่ 22 -24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2565รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น สรุปรวมกฎหมายสำคัญและการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างภาวะผู้นำและภาพลักษณ์องค์กรสำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2565 วันที่ 11-13 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2565รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สรุปรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ ที่จำเป็นต่อการบริหารงาน ของฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ และเคยครองตำแหน่งอยู่เดิม เทคนิคการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ณ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2565รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรียนรู้เทคนิค และทักษะการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย สำหรับประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น กลยุทธ์การนำเสนอผลงานและการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1/2565 วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ กรีนฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2565รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กรณีศึกษาการกระทำผิดที่ถูกลงโทษและถูกตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เทคนิค วิธีชี้แจง การให้เหตุผล การเตรียมเอกสาร เตรียมความพร้อมก่อนหลังการตรวจสอบ กลยุทธ์การนำเสนอผลงาน และการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2565 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2565รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรียนรู้เทคนิค และทักษะการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย สำหรับประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรท้องถิ่น เรียนรู้เกี่ยวกับ Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2/2565 วันที่ 25-27 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมมาริไทน์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2565รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เรียนรู้เทคนิค และทักษะการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย สำหรับประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรท้องถิ่น เรียนรู้เกี่ยวกับ Digital Literacy ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 1/2565 วันที่ 28 – 30 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาย จังหวัดเลยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2565รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนาจ บทบาท หน้าที่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ของประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการกระทำผิดเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 3/2565 วันที่ 14-16 มกราคม 2565 ณ โรงแรมภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2565รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนาจ บทบาท หน้าที่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ของประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการกระทำผิดเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 2/2565 วันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนาจ บทบาท หน้าที่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ของประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการกระทำผิดเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 1/2565 วันที่ 9-11 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมพีซี แกรนด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา; บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ถอดบทเรียนการเลือกตั้ง อบจ. เทศบาล ครั้งล่าสุด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง อบต.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ ข้อควรปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภารกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและบริบทของแต่ละพื้นที่ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 8 – 10 เมษายน 2564 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมให้พร้อม ทั้งความรู้ ข้อมูล ข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติ ภายใต้กฎหมายและระเบียบทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติที่ถูกกต้อง ปลอดภัย สู่การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบกฎหมายและข้อสั่งการ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สรุปกฎหมายและระเบียบทั้งมวล คัดเฉพาะข้อบังคับ ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติที่ไม่รู้ไม่ได้ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ปลอดภัยและมีคุณภาพ สำหรับฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิเคราะห์สถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร สัญญาณและข้อสังเกต เตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทบทวนกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม่) เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องปราศจากการถูกลงโทษ รุ่น1/2564 วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจับตาการเลือกตั้ง อบจ. เมื่อ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อถอดบทเรียนเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง อบต.และเทศบาล กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงาน และการสื่อสารยุคดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานีสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจับตาการเลือกตั้ง อบจ. เมื่อ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อถอดบทเรียนเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง อบต.และเทศบาล กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงาน และการสื่อสารยุคดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมาย ระเบียบและข้อสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ปลอดภัย สู่การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภารกิจการช่วยเหลือ และการทำโครงการแก้ปัญหาบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 อย่างได้ผล ทันท่วงที ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 /2564 วันที่ 10 -12 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมาย ระเบียบและข้อสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ปลอดภัย สู่การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภารกิจการช่วยเหลือ และการทำโครงการแก้ปัญหาบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 อย่างได้ผล ทันท่วงที ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 /2564 วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ติดตามข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์สถานการณ์ความเคลื่อนไหว เตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเรียนรู้พัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อการสื่อสารนำเสนอผลงาน สร้างความประทับใจให้จดจำ สำหรับฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลยสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อนาคตและทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ผลกระทบจากโควิด 19 NEW NORMAL และความท้าทายใหม่ เทคนิคการประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงาน และการสื่อสารยุคดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็ตเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46