Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 168 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา จังหวัดยะลาพาตีเมาะ อาแยกือจิ; นัสรี มะแน; มูฮำหมัดตายุดิน ยาฮะคีรี; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; ซูไบดี โตะโมะ
2556ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา อำเภอเมือง จังหวัดยะลามูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; ซูไบดี โตะโมะ; นัสรี มะแน
2555ความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับสาหร่ายน้ำจืดในแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลามูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; วิชิต เรืองแป้น; ศศิธร พังสุบรรณ; วิวัฒน์ ถาวโรฤทธิ์
2549ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันในหุบเขาลำพญามูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; โสภาวดี มูลเมฆ; มะโซ ลาเซะ; เฉลิมยศ อุทยารัตน์; ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย
2559สภาพปัญหาการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาริซมา สาเม๊าะ; รอฮานา ดาคาเฮง; ฟิตรีนา ดาราแม
2559Assesment of Academic Service Project in Thasap Sub-dictricRisma Samoh; Runglawan Chanttana; Vakin Wutthiwong
2562การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยหนามสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนพงบูโล๊ะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลานิชาวดี ตานีเห็ง
2561การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับบริการพิกัดตำแหน่งบนโมบายแอพพลิเคชั่นไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร; อมรเทพ มณีเนียม
2562รายงานชุดโครงการวิจัยการยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสานจากเตยหนามสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุมชนพงบูโล๊ะ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลานิชาวดี ตานีเห็ง
2562รายงานวิจัยกระบวนการย้อมสีใบเตยหนามด้วยสารสกัดจากพืชพื้นถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ