Browsing by Author ฮูเซ็ง ชายดานา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2557-07กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋วสำหรับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน : กรณีศึกษา ณ ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาสอีลีหย๊ะ สนิโซ; มะรูดิง กาซา; ฮูเซ็ง ชายดานา
2560-05การตรวจวัดปริมาณค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี (40K, 226Ra และ 232Th) ในตัวอย่างข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง (Oryza Sativa) จังหวัดปัตตานี โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโทรเมตรีฮูเซ็ง ชายดานา; ไมมูน อินตัน; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ดาริกา จาเอาะ; ไซนับ ดอเลาะ
2560-07การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์222Rn ในตัวอย่างน้ำดื่มบริเวณชุมชนตลาดเก่าเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาไมมูน อินตัน; ไซนับ ดอเลาะ; ดาริกา จาเอาะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ฮูเซ็ง ชายดานา
2561การปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมขนาดจิ๋วสำหรับชุมชนอีลีหย๊ะ สนิโซ; ฮูเซ็ง ชายดานา
2562การพัฒนาระบบอบแห้งส้มแขกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะอีลีหย๊ะ สนิโซ; สุไลมาน หะยีสะเอะ; อดุลย์สมาน สุขแก้ว; ฮูเซ็ง ชายดานา; แวรุสนานี หะมะ; นูรีดา ลามอ
2557-01การพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วที่ระดับน้ำต่ำอย่างง่ายอีลีหย๊ะ สนิโซ; ฮูเซ็ง ชายดานา
2564-04-01การศึกษาอิทธิพลของจำนวนใบต่อสมรรถนะของกังหันน้ำแบบคาปลานนุรมา แวโดยี; โสรญา เจะแต; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ลุตฟี สือนิ; ฮูเซ็ง ชายดานา; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2560-10-18ความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์รุสมาดี สะบูดิง; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์; ฮูเซ็ง ชายดานา
2560-10-18ชุดทดลองสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นผิวโรสลีนา จาราแว; ดาริกา จาเอาะ; นัสรีนา เจ๊ะมะ; ฮูเซ็ง ชายดานา
2557-02-14บุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับรางวัลดีเด่น วันราชภัฏ 57ฮูเซ็ง ชายดานา; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา
2560-10-18ปริมาณไอน้ำในบรรยากาศที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับประเทศไทย และประเทศเวียดนามรุสมาดี สะบูดิง; ฮูเซ็ง ชายดานา; สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
2565-03-19พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียนฮูเซ็ง ชายดานา
2561-01-24รางวัลในงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18อัฟฮัม ซิลากง; นูรีฮัน ดีแม; ซูเบร มะสาพา; รอดียะห์ เจะแม; มูฮัมหมัด ยือลาแป; โรสลีนา จาราแว; ฮูเซ็ง ชายดานา
2564รายงานวิจัยการออกแบบกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าแบบเกลียวอาร์คิมิดีสขนาดเล็กอีลีหย๊ะ สนิโซ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ฮูเซ็ง ชายดานา
2564-03-27อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์และหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คว้ารางวัลเหรียญทองการประกวดนวัตกรรม THE 5TH INTERNATIONAL INNOVATION, DESIGN AND ARTICULATION ณ University Teknologi MARA Perlis Branch ประเทศมาเลเซียอีลีหย๊ะ สนิโซ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ฮูเซ็ง ชายดานา