Browsing by Author อารีนะ วาจิ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-08-14ชมรม GREEN EARTH ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง โครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563อารีนะ วาจิ; สุใบด๊ะ เลาะลาแม; ซูบายด๊ะ มะแซ; นูรฮานีซา สาเร๊ะ; นูรไลลา บือแน; อัฟนาน แสงสุชล; นาซูรา วาแม; สูไรดา ยามา; รุสนีตา อูมา; พารุณี ตีงี; สากีเร๊าะ มะติเยาะ; อามีเน๊าะ มามุ; อาเรีย มะแห; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2565-03-10แนวทางการพัฒนาสารทำความสะอาดจากน้ำหมักชีวภาพของผลไม้ในท้องถิ่นร่วมกับกากชานอ้อย กรณีศึกษา มะม่วง มะยม และตะลิงปลิงวารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; อารีนะ วาจิ