Browsing by Author อรวรรณ กมล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2563THE STRUCTURAL RELATIONSHIP OF FACTORS AFFECTING MANAGERIAL EFFICIENCY OF MANUFACTURING INDUSTRIESสุกฤษตา พุ่มแก้ว; พยอม ตอบประโคน; อรวรรณ กมล; นันทรัตน์ นามบุรี; สุภาพร จันทรคีรี; เจนตา แก้วไฝ
2560การผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนจากกล้วยหินกรอบแก้ว ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอรวรรณ กมล; พยอม ตอบประโคน; วาสนา พิทักษ์ธรรม
2021-03-31การพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามวิถีปกติใหม่อัปสร อีซอ; นันทรัตน์ นามบุรี; สุกฤษตรา พุ่มแก้ว; อรวรรณ กมล; สุนีย์ เครานวล; รอมลี เจะดอเลาะ
2564-09การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นด้านสมรรถนะการวิจัยเชิงพื้นที่ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อรวรรณ กมล
2563ความต้องการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลาสุกฤษตา พุ่มแก้ว; เจนตา แก้วไฝ; มานพ ทองไทย; มีนา ระเด่นอาหมัด; อรวรรณ กมล; พยอม ตอบประโคน; สันติ อารักษ์คุณากร; อุมาพร เชิงเชาว์; ราเชษฐ์ หีมสุหร
2560ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำยาง กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาน้ำยางสดบ้านถ้ำทะลุ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาอรวรรณ กมล; จารินี วัฒนไทย; พยอม ตอบประโคน
2561ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้ามัดย้อม “สีมายา” บ้านหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอรวรรณ กมล; พยอม ตอบประโคน
2560ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตยางแผ่นรมควัน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาน้ำยางสดบ้านถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาอรวรรณ กมล; จารินี วัฒนไทย; พยอม ตอบประโคน
2559ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตนมถั่วเหลืองผสมนมแพะ กรณีศึกษา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งหนึ่ง ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอรวรรณ กมล; วาสนา พิทักษ์ธรรม; กูมัจดี ยามิรูเด็ง; สัสดี กำแพงดี; อุดมพงษ์ มูลสิน
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลาอรวรรณ กมล; พยอม ตอบประโคน; สุพาพร ลอยวัฒนกุล; มานพ ทองไทย
2017ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศุภลักษณ์ สินธนา; สุกินา อาแล; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อรวรรณ กมล
2560-07ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศุภลักษณ์ สินธนา; สุกินา อาแล; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อรวรรณ กมล
2559ปัจจัยแห่งความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลาอรวรรณ กมล; พยอม ตอบประโคน; มานพ ทองไทย; สุพาพร ลอยวัฒนกุล
2555รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาศภุลักษณ์ สินธนา; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อรวรรณ กมล