Browsing by Author สุนีย์ แวมะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2562-04-03การกำจัดโลหะหนักมีพิษในน้ำโดยใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นตัวดูดซับวรรณกัษมา ฮารน; อลภา ทองไชย; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ
2565-03-10การพัฒนาครีมบำรุงผิวเท้าผสมสารสกัดใบผักแพวฟิรเดาส สะนิ; สุนีย์ แวมะ; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
2560-10-18การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์จากรังชันโรงและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ของผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนฮาซัน ดอปอ; อามีเนาะ สาหะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อิมรอน มีชัย; สุนีย์ แวมะ
2560-10-18การศึกษาตัวทําละลายต่อการสกัดสารในเปลือกลูกหยีที่มีผลต่อการยับยั้ง Escherichia coliสุนีย์ แวมะ; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สารีนา สาและ
2564-01การศึกษาสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดจากต้นโคลงเคลงด้วยเทคนิค HPTLC และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคในอาหารอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ
2561การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของถ่านกัมมันต์จากเปลือกลูกหยีอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ; วรรณกัษมา ฮารน
2559-02-11การแยกอะลูมิเนียมจากซองพลาสติกลามิเนตเพื่อผลิตสารส้มอัฟนาน มอลอ; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ
2563-02-06ความแตกต่างของสายพันธุ์ผึ้งชันโรงต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำผึ้งรุสนี ยูโซ๊ะ; อัสมะ ฮามะ; อิมรอน มีชัย; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; สุนีย์ แวมะ
2561คุณลักษณะทางกายภาพของอนุภาคผงสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย; รอมลี เจะดอเลาะ; สุนีย์ แวมะ
2563นวัตกรรมยาสีฟันเสริมแคลเซียมจากกากบูดูประจำตำบล ปะเสยะวอ ตำรับสำหรับสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุฮาซัน ดอปอ; สุนีย์ แวมะ
2563นวัตกรรมยาสีฟันเสริมแคลเซียมจากกากบูดูประจำตำบล ปะเสยะเวตำรับสำหรับสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุฮาซัน ดอปอ; สุนีย์ แวมะ
2563-02-06ประสิทธิภาพการดูดซับสารระเหยเบนซีนของตัวดูดซับที่เตรียมจากเปลือกลูกหยีอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; รุสนี ปูแล; สุนีย์ แวมะ
2562-02-07ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด เอกลักษณ์ทีแอลซีสมรรถนะสูงและการวิเคราะห์ทางทีแอลซีสมรรถนะสูงของสารสกัดหยาบอะซิโตนจากดอกดาหลาอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ; ปาซียะห์ แสแวง; อิมรอน มีชัย
2558-05-28ผลของตัวทำละลายต่อการสกัดสารและการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหารของชุมเห็ดเทศอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ; สุไบดะ สะมะ; นูรีดา ซีเด๊ะ
2560-10-18ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นกายของสารส้มร่วมกับสารสกัดสมุนไพรในท้องถิ่นอาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ; พาอีซ๊ะ สาและ; อิสละห์ สาเตาะ
2564-04-01ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดพรอพอลิส และการเตรียมครีมบำรุงมือผสมสารสกัดพรอพอลิสจากผึ้งชันโรงไซนับ อาหามะ; ฟิรดาว์ อาเนาะบีรา; สุนีย์ แวมะ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อิมรอน มีชัย
2564-04-01ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารและการเตรียมสารสกัดพรอพอลิสผงจากผึ้งชันโรงฟิรดาว์ อาเนาะบีรา; ไซนับ อาหามะ; สุนีย์ แวมะ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ; อิสมะแอ เจ๊ะหลง; อิมรอน มีชัย
2559ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากเปลือกลูกหยีสุนีย์ แวมะ; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
2561-01อบรมพัฒนาทักษะทางเคมีสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้อรวรรณ ทิพย์มณี; ฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย; อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน; สุนีย์ แวมะ