Browsing by Author วัชระ ขาวสังข์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 60  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2563Tourism Potentials to Determine Guidelines on Tourism Development of Thasap Community in Yala Southern Border Province, Thailand.เจนตา แก้วไฝ; วัชระ ขาวสังข์; ศุภาวิณี กิติวินิต; ซูซัน หามะ; สุกฤษตา พุ่มแก้ว
2560กลยุทธ์การบริหารร้านกาแฟโบราณตำมือ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลาอามีนะ เจะดาราแม; เจ๊ะซากีนะห์ สาและ; สุใบดะห์ มะ; วัชระ ขาวสังข์; พรรณนภา ดวงสุวรรณ
2560กลยุทธ์ทางการบริหารของผู้ประกอบสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (กรณีศึกษาธุรกิจบูดู) ของจังหวัดปัตตานีฟิตรี หะแว; นูรีดา ลาลา; โนรีดา สุหลง; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม
2565การจัดการทักษะการนําเสนอผลงาน conference For national or internationalวัชระ ขาวสังข์; ชมพูนุท ศรีพงษ์; ภูตรา อาแล; นุชนภา เลขาวิจิตร์; ปิยะดา มณีนิล; มัสนา ตาเหร์
2559การบริหารงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลานัสรินทร์ สุวรรณ์; อนาวินทร์ ยายอ; วัชระ ขาวสังข์; ปิยะดา มณีนิล
2560การบริหารงานร้านบันตู อ.บันนังสตา จ.ยะลามูอาลีมิน ดาราแม; ฟัครุดดีน อามะ; อาหามะ ดีเย๊าะ; วัชระ ขาวสังข์
2560การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลานิการีมีย์ มาแนง; อาหามะ อูแม; ฮาสือหม๊ะ ดอเลาะ; ชมพูนุท ศรีพงษ์; วัชระ ขาวสังข์
2560การพัฒนาด้านความรู้โดยการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้จริงในพื้นที่ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจวัชระ ขาวสังข์; และคณะ สาขาการจัดการ
2560การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในธุรกิจบริการท่องเทียวภาคใต้ สภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูลวัชระ ขาวสังข์; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ; อุษณีษ์ พรหมจรรย์; วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช; ฮาซียะห์ ดอรอแซ
2560การวางแผนกลยุทธ์และกลวิธีการสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายลูกหยี จังหวัดปัตตานีซากีนะห์ สาเมาะ; นูรีซัน สุหลง; โซเฟีย สุหลง; วัชระ ขาวสังข์; ลาวัณย์ ทิพย์มาศ
2558การศึกษาความต้องการการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาซูซัน หามะ; ศุภาวิณี กิติวินิต; เจนตา แก้วไฝ; วัชระ ขาวสังข์
2559การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเบเกอรี่ในหมู่บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาซูไฮนี เจ๊ะโวะ; นูรีซัน มะสารี; นูรือมี อาแซบากา; รุสนานี คามิ; พาตีเม๊าะ มณีหิยา; ภูริชาติ พรหมเต็ม; วัชระ ขาวสังข์
2560การศึกษาประสิทธิภาพการกระจายผลิตภัณฑ์กล้วยหินฉาบ “บันตูวัน” ไปสู่ผู้บริโภคตุแวมาสือนา สุรา; รอฮานา แอแบ; มารียะ เจ๊ะหาก; วัชระ ขาวสังข์; ย่ารอนะ ศรีอาหมัด
2561การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกไปประเทศจีนของผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้ามุสลิมใน เขตจังหวัดยะลา กรณีศึกษา บริษัท นูนูห์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสุไลยา กุวิง; วัชระ ขาวสังข์; มูรณี อาบู; มนาลล์ ดือเร๊ะ; รุสมาณี สาอุ
2563การศึกษาพฤติกรรมการให้บริการ ร้านนัสรินยานยนต์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาวัชระ ขาวสังข์; ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ
2563การสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าข้าวเกรียบปลาในชุมชน ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีวัชระ ขาวสังข์
2558การสังเคราะห์งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวัชระ ขาวสังข์
2560การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าร้านลูกหยีวีระวงค์นูซีรา ดอนิ; ซากีนา สมาแห; มูรณี มามะ; วัชระ ขาวสังข์
2563ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษ คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลชมเชย HR Genius 2019มูฮำหมัดไซดี อุเซ็ง; มะห์ดี ดาโอะ; มูฮัมหมัดนูรดิน แฉตุ; ณิชาวีร์ อาบู; กูซะอูดี กูบือโด; ฟาริด สอร์ด; วัชระ ขาวสังข์; ภูริชาติ พรหมเต็ม; ภูตรา อาแล; ปิยะดา มณีนิล; ชมพูนุท ศรีพงษ์
2559ความต้องการการรับบริการทางวิชาการจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในพื้นที่ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีวัชระ ขาวสังข์; แวอาซีซะห์ ดาหะยี; เพ็ญนภา เกื้อเกตุ; ศุภาวิณี กิติวินิต