Browsing by Author รุซณี ซูสารอ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม “ศรีปุตรี” จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ
2559การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม “สะดาวา” จังหวัดปัตตานี ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ
2017การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมจังหวัดชายแดนใต้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ
2560การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมจังหวัดชายแดนใต้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ
2558การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร อีซอ; กนกวรรณ กาญจนธานี; ปวีณา เจะอารง; รุซณี ซูสารอ
2558-01โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือยกระดับทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของครูศิลปะในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในตำบลทาสาปรุซณี ซูสารอ; อับดุลรอซะ วรรณอาลี