Browsing by Author ริซมา สาเม๊าะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2565SARABUN-BETAกันตกาล อุรเคนทร์; ริซมา สาเม๊าะ
2563การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; จริยา สุขจันทรา; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; นุชเนตร ตาเย๊ะ; จารุ นิคม; รอฮานา ดาคาเฮง; ฟิตรีนา ดาราแม; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; นัสรี มะแน; ซูไบดี โตะโมะ; ริซมา สาเม๊าะ; อามีเนาะ ดีแม; รอสีตา สอนดี; คอยรุณนิสา มะลูมุ
2563บริหารจัดการโครงการและทีมเวิร์คด้วยโปรแกรม Asanaริซมา สาเม๊าะ
2563รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; จริยา สุขจันทรา; จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; นุชเนตร ตาเย๊ะ; จารุ นิคม; รอฮานา ดาคาเฮง; ฟิตรีนา ดาราแม; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; นัสรี มะแน; ซูไบดี โตะโมะ; ริซมา สาเม๊าะ; อามีเนาะ ดีแม; รอสีตา สอนดี; คอยรุณนิสา มะลูมุ
2563รายงานวิจัยการสำรวจความคิดเห็นต่อความเชื่อมั่นในการป้องกัน Covid – 19 ของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์นันทา; นันทา จันทร์แก้ว; รอสีตา สอนดี; ริซมา สาเม๊าะ
2559สภาพปัญหาการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาริซมา สาเม๊าะ; รอฮานา ดาคาเฮง; ฟิตรีนา ดาราแม