Browsing by Author มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2564-08-301 กรกฎาคม วันสถาปนาวิทยาลัยครู สู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564กิจกรรมลานวัฒนธรรมเรื่ององค์ความรู้ขนมทองม้วนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564กิจกรรมลานวัฒนธรรมเรื่ององค์ความรู้ขนมมาดูฆาตงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564กิจกรรมลานวัฒนธรรมเรื่ององค์ความรู้ขนมเจาะหูมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564คู่มือแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2557-04-04บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระหว่างสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2558-05-27บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2551-09-18บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา กับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564-01-18บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564บาสโลบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564บุหงาซีเร๊ะ (พานบายศรี)มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2553ประวัติจังหวัดยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564ประเพณีทวดควนบกมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2563-06-16ประเพณีทวดควนบกมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2563ผ้ามัดย้อมสีมายามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564มัคคุเทศก์น้อยโรงเรียนวัดหน้าถ้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2562รางวัลการทำคุณประโยชน์ "รางวัลสนับสนุนงานด้านคนพิการในพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างต่อเนื่อง"มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564ลงพื้นที่ ณ อำเภอสายบุรี เพื่อเก็บข้อมูลองค์ความรู้เรื่องว่าวเบอร์อามัสมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564ลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
2564ลงพื้นที่โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ เพื่อเผยแพร่และฝึกสอนท่ารำระบำบูชาคูหาภิมุขมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม