Browsing by Author บุปผา ไชยแสง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลาบุปผา ไชยแสง; นูรีดา จะปะกียา; จารุณี การี; ชุติมา คำแก้ว; ชินวัจน์ งามวรรณากร
2560-08-13ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลาบุปผา ไชยแสง; นูรีดา จะปะกียา; จารุณี การี; ชุติมา คำแก้ว; ชินวัจน์ งามวรรณากร
2562-08-13ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ วิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาบุปผา ไชยแสง
2560โครงการฝึกอบรมผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บุปผา ไชยแสง; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์