Browsing by Author ชุติมา คำแก้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นูรีดา จะปะกียา; ชุติมา คำแก้ว; ซูลฟีกอร์ มาโซ
2563-09-10การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ สำหรับการใช้งานห้องสมุดโรงเรียนในท้องถิ่นของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุติมา คำแก้ว; วรากร แซ่พุ่น
2560-02การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลาวรากร แซ่พุ่น; ภากร นพฤทธิ์; วราลี รุ่งบานจิต; วรทา รุ่งบานจิต; วรนาถ แซ่เซ่น; ชุติมา คำแก้ว
2559ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลาบุปผา ไชยแสง; นูรีดา จะปะกียา; จารุณี การี; ชุติมา คำแก้ว; ชินวัจน์ งามวรรณากร
2560-08-13ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลาบุปผา ไชยแสง; นูรีดา จะปะกียา; จารุณี การี; ชุติมา คำแก้ว; ชินวัจน์ งามวรรณากร
2559-06-30โครงการสืบสานนาฏศิลป์ท้องถิ่นไทยสวพร จันทรสกุล; ปองทิพย์ หนูหอม; ขวัญตา ทวีสุข; ชุติมา คำแก้ว