Browsing by Author สุพร สุนทรนนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 22 to 33 of 33 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-07-09โครงการพัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-08-15โครงการพัฒนาทักษะด้านการสอนศิลปศึกษาให้แก่ครูโรงเรียนนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่ ภาคใต้เวคิน วุฒิวงศ์; สุพร สุนทรนนท์
2560โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่สถานที่และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู้ระดับสากลคอลีเย๊าะ เจ๊ะํโด; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2558-06โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและมลายูให้แก่ครูในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์; สุพร สุนทรนนท์
2562-09-13โครงการพัฒนาทักษะศิลปะแก่นักเรียนและครูโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงสุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561-03-18โครงการสำนึกรักษ์นครยะลาวิไลวรรณ วิไลรัตน์; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561-05-22โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้นำเยาวชนศรีประไพ อุดมละมุล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561โครงการส่งเสริมทักษะครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อความเป็นอาชีพมูฮาหมัดสุกรี หะยีสะนิ; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561โครงการอบรมทักษะภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารรอมยี มอหิ; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2561-08-31โครงการอบรมยุวนักข่าวพลเมืองจิตอาสาสร้างสรรค์สื่อสันติภาพชายแดนใต้ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-03-30โครงการเยาวชนต้นแบบ 2 ภาษา ตาบลท่าสาป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป ตาบลท่าสาป อาเภอเมือง จังหวัดยะลามะนาวาวี มามะ; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2559-09-15โครงการโรงเรียนต้นแบบ 5 ภาษา กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย 5 ภาษา”รอมยี มอหิ; สุพร สุนทรนนท์