Browsing by Author สุกินา อาแล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2017ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศุภลักษณ์ สินธนา; สุกินา อาแล; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อรวรรณ กมล
2560-07ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศุภลักษณ์ สินธนา; สุกินา อาแล; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อรวรรณ กมล
2562-11-29ศึกษาความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาสุนิสา โส๊ะอุ; ตรีนุช เกิดทองคำ; คอลีเยาะ เจ๊ะโด; ชณิตา เก้าเอี้ยน; สุกินา อาแล; ชีวลา บาดกลาง