Browsing by Author วันฮารงค์ บินอิสริส

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2565การบูรณาการรายวิชาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและลดภาระงานของนักศึกษานินุสรา มินทราศักดิ์, สุไลมาน หะโมะ; คมวิทย์ สุขเสนีย์, นาเดีย ปายอ; วันฮารงค์ บินอิสริส
2562การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านประชาสังคม ของผู้สูงอายุชุมชนสามัคคี จังหวัดยะลาชัยวัฒน์ โยธี; คมวิทย์ สุขเสนีย์; สุไลมาน หะโมะ; ศฤงคาร กิติวินิต; วันฮารงค์ บินอิสริส
2562การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านประชาสังคม ของผู้สูงอายุชุมชนสามัคคี จังหวัดยะลาชัยวัฒน์ โยธี; คมวิทย์ สุขเสนีย์; สุไลมาน หะโมะ; ศฤงคาร กิติวินิต; วันฮารงค์ บินอิสริส
2561ประชารัฐกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันฮารงค์ บินอิสริส
2559ปัญหาการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของรัฐในพื้นที่ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พ.ศ.2547-2557วันฮารงค์ บินอิสริส
2561รูปแบบการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยองค์กรภาคประชาสังคมตายูดิน อุสมาน; วันฮารงค์ บินอิสริส; สุไลมาน หะโมะ; คมวิทย์ สุขเสนีย์
2565แนวทางการดูแลนักศึกษาด้านจิตใจ กับ Together We Can สิงห์เทาชายแดนใต้นินุสรา มินทราศักดิ์; คมวิทย์ สุขเสนีย์; สุไลมาน หะโมะ; นาเดีย ปายอ; วันฮารงค์ บินอิสริส; นูรีดา อูมา