Browsing by Author วันชนะ พรหมทอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2561-08-13นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ ในนามตัวแทน มรย. คว้ารางวัลชมเชยจากเวที Thailand Research Expo 2018 Awardมูนีเร๊าะ ผดุง; แพรวศรี เดิมราช; อัจฉราพร ยกขุน; วันชนะ พรหมทอง; สุวีนา ยูโซ๊ะ
2556-02-23นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลในเวทีนำเสนอผลงานวิชาการวิจัยนักศึกษา ประจำปี 2555โพซี วาจิ; ซูฮายา หะยีหามะ; นูรีนา มะมิง; นูรีซัน สะยาดะ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ; รุสลี สามะลาแล; อุสมาน กาเดาะ; อีลีหย๊ะ สนิโซ; นูซาอาด๊ะ มะยิ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; ศิริชัย นามบุรี; วันชนะ พรหมทอง
2560-07-16นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3แวอัสรี แวมายิ; จิรายุทธ แสงสิน; นะจือละ วานิ; วันชนะ พรหมทอง
2559-04-26ระบบสารสนเทศการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร; รัตนาภรณ์ ศรีหาพล; วันชนะ พรหมทอง; สุลัยมาน เภอโส๊ะ; รอปีมิง แมะเราะ