Browsing by Author นินุสรา มินทราศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ความคาดหวังของประชาชน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาสุพัตรา รุ่งรัตน์; ศรีประไพ อุดมละมุล; นินุสรา มินทราศักดิ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ
2561-01-27ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการสำนักงานทะเบียนราษฏร์ อำเภอธารโต จังหวัดยะลานูรีปาซียะห์ บารานิง; ยุทธนา กาเด็ม; ศรีประไพ อุดมละมุล; อานนท์ มุสิกวัณณ์; นินุสรา มินทราศักดิ์
2565แนวทางการดูแลนักศึกษาด้านจิตใจ กับ Together We Can สิงห์เทาชายแดนใต้นินุสรา มินทราศักดิ์; คมวิทย์ สุขเสนีย์; สุไลมาน หะโมะ; นาเดีย ปายอ; วันฮารงค์ บินอิสริส; นูรีดา อูมา
2562-01-27แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนินุสรา มินทราศักดิ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ; มัสวิณี สาและ; ศรีประไพ อุดมละมุล; สุพัตรา รุ่งรัตน์; อานนท์ มุสิกวัณณ์; นูลอัฟฎา สาและ
2563-01-27แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊เบตงแบบมีส่วนร่วมนินุสรา มินทราศักดิ์; มัสวิณี สาและ; ศรีประไพ อุดมละมุล; อานนท์ มุสิกวัณณ์
2562แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊(กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลาซูลฟีกอร์ มาโซ; สุพัตรา รุ่งรัตน์; นินุสรา มินทราศักดิ์; เวคิน วุฒิวงศ์; ยุทธนา กาเด็ม; กมลวรรณ ชนะกุล; มะสับรี ยามา; อภิชิต อนุบุตร
2563-01-27แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊(กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาซูลฟีกอร์ มาโซ; ยุทธนา กาเด็ม; นินุสรา มินทราศักดิ์; สุพัตรา รุ่งรัตน์; กมลวรรณ ชนะกุล; เวคิน วุฒิวงศ์; มะสับรี ยามา; อภิชิต อนุบุตร