Browsing by Author จริยา สุขจันทรา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2559-01การผลิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องปรุงขมิ้นจริยา สุขจันทรา; สุไวบะห์ สะอิ; นูรีดา วาแต
2558การผลิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องปรุงขมิ้นทอดปลาจริยา สุขจันทรา; นูรีดา วาแต; สุไวบะห์ สะอิ
2559-05-23การพัฒนาอาหารท้องถิ่นจากแป้งสาคู : หัวข้าวเกรียบแช่แข็งจริยา สุขจันทรา
2558การเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่นจากแป้งสาคู : หัวข้าวเกรียบแช่แข็งจริยา สุขจันทรา
2561-03-27คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร ได้รับรางวัลดีมาก ในหัวข้อบทความวิจัยรับใช้สังคม งานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10จริยา สุขจันทรา; สุธีรา ศรีสุข; กมลทิพย์ กรรไพเราะ
2555-02-14บุคลากรคณะวิทย์ฯ รับรางวัลบุคลากรตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ 55จริยา สุขจันทรา; วิโรจน์ แอสะมะเก็ม; สือกรี เต๊ะ; อับดุลเลาะ กาโฮง; พารินด๊ะ หมัดแมเราะ; ทัศนี สุหลง; ซีตีมารีแย มะเด็ง
2549ภูมิปัญญาการผลิต “ไก่ฆอและ” ของชุมชนทุ่งพลา จังหวัดปัตตานีจริยา สุขจันทรา; นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา; วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์
2552สถานการณ์การผลิตบูดูในจังหวัดปัตตานีจริยา สุขจันทรา; กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง; วิภาดา มุนินทร์นพมาศ; วิไลวัลย์ อินทรไชยมาศ