Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 215  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016-09-0410 เคล็ดลับฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2559Assesment of Academic Service Project in Thasap Sub-dictricRisma Samoh; Runglawan Chanttana; Vakin Wutthiwong
2556Globalization and Educational ChangeSamsoo Sa-U
2556-11-14Memorandum Of Agreement Between Faculty Of Mathematics And Natural Sciences, Yogyakarta State University And Faculty Of Science, Technology And Agriculture, Yala Rajabhat University-
2556MetrosexualSamsoo Sa-U
2560Nature Spy สายลับธรรมชาติ : โลกของเห็ดศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ, หุบเขาลำพญา
2551Science Hit Season 3 วิทยาศาสตร์ทันสมัย : ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ, ศูนย์เรียนรู้หุบเขาลำพญา เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2560กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาผู้ถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา)อามีนา ไชยกุล
2553การกำจัดพยาธิภายนอกในแพะโดยใช้น้ำส้มควันไม้จารุณี หนูละออง; อับดุลรอฮิง เปาะอีแต
2554การจัดการธุรกิจชุมชน ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีวาสนา พิทักษ์ธรรม
2556การจัดการป่าชุนชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบตายูดิน อุสมาน
2559-04-24การจัดการป่าชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบตายูดิน อุสมาน; มะพาริ กะมูนิง; ยะพา เจะนิ; สุไลมาน หะโมะ
2560การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านการเงินฝากของธนาคารออมสินเขตปัตตานีทิพวรรณ สุทธิธรรม
2560การจัดการเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ปลาส้มในพื้นที่จังหวัดยะลาโสพิศ พงค์รัตน์
2560การจัดการเชิงกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนของธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาณิชากร นิดคง
2520การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2520 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา-
2560การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1วันทนา เนื้อน้อย
2559การดูดซับสีย้อมด้วยกากชานิสาพร มูหะมัด
2558การตรวจเชื้อ Cryptococcus neoformans จากมูลนกและไก่ ในเขตจังหวัดยะลานุรอัยนี หะยียูโซะ
2559การตรวจแยกแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่ปนเปื้อนในหอยแครงบริเวณอ่าวปัตตานี โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ vibrio spp. ชนิดต่างๆวารุณี หะยีมะสาและ; นิสาพร มูหะมัด; สายใจ แก้วอ่อน; ลักขณา รักขพันธ์