Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการบ่มเพาะนักศึกษาผู้ประกอบการใหม่โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเป็นฐานอาจารย์ ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง; นายอิควาน บาโง; นางสาวนูรีซา มะลี
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม - ชุมชนฮาราปัน ปีงบประมาน 2564อาจารย์ ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง; นายอิควาน บาโง; นางสาวนูรีซา มะลี
2564รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา UBI ปีงบประมาน 2564อาจารย์ ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง; นายอิควาน บาโง; นางสาวนูรีซา มะลี