Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 21 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556-08-19สมบัติทางกลของอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมของพอลิเมอร์ PVAอาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ซาการียา ดาลี; ฮานีซะห์ ลาแห
2556-08-19การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนสำหรับวัสดุก่อสร้างอาบีดีน ดะแซสาเมาะ; อิรฟาน ยุโซะ; อีเลียส มูยา; อนันท์ ดอเลาะ; คอดีเยาะ เจ๊ะและ
2554-01สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของอิฐที่มีส่วนผสมของเถ้าไม้ยางพาราอาบีดีน ดะแซสาเมาะ; จินดา มะมิง; โนรีซะ ราแดง; ยาเซ็ง อาแว
2553-07-03สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุปูพื้นอาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ไลลา ดะดุนะ; สูฮัยลา สือแม
2556-05-17การถ่ายเทความร้อนของอิฐบล็อคประสานชนิดไม่รับน้ำหนักที่มีส่วนผสมของเถ้าไม้ยางพาราโพซี วาจิ; ซูฮายา หะยีหามะ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2557-11-03สมบัติของอิฐบล็อกประสานจากเถ้าไม้ยางพาราผสมดินขาวนราธิวาสอาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ฮาปือเสาะ มาหะ; ฮาลีเมาะ เจ๊ะบือราเฮง
2557-09วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบโปรเจ็คไทล์ กรณีศึกษาจรวดขวดน้ำอันวา หะยีบากา; อิบรอเฮง จารง; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2555-05-07แผ่นฉนวนจากเถ้าไม้ยางพาราเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติราฮูนี ดีตรีเพชร; ซุลยาณี ราแดง; เพ็ญแข วานิ; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2558-01ผลของการปรับปรุงเถ้าไม้ยางพาราที่มีต่อกำลังอัดของอิฐอาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ยูวารีเยาะ กาแบ; อาตีก๊ะ นิอาลี; ซารียะ รีบู; พาอีซะ มามะแตหะ; ยาวาเฮ สาแม
2555-01-17สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของอิฐที่มีส่วนผสมของเศษท่อพีวีซีอาบีดีน ดะแซสาเมาะ; ยารอมะห์ ยุนุ๊; นิฮามูนี นิกาจิ