7.6 MOU Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Issue DateTitleAuthor(s)
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์จุฬาภรณ์9มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์จุฬาภรณ์9
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ กลุ่มสมุนไพรปลาไหลเผือกจุฬาภรณ์พัฒนา 9มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, กลุ่มสมุนไพรปลาไหลเผือกจุฬาภรณ์พัฒนา 9
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองจิกมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองจิก
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรมในการลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองจิกมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองจิก
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาวามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาวา
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ สำนักงานงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอหนองจิกมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานประมงอำเภอหนองจิก
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี
2563บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการพัฒนาการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการทำบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ เทศบาลเมืองเบตงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทศบาลเมืองเบตง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26

Discover

Date issued
Has File(s)