1.03 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 256
Issue DateTitleAuthor(s)
2566-04-08นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณบัลกิห์ ตาสา; โรซวรรณา เซพโฆลาม
2566-04-08นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณซาฟีนา สือรี; ฮาฟิต เจ๊ะแม; สาธินี วารีศรี
2566-04-08นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณซาฟีนา สือรี; ฮาฟิต เจ๊ะแม; สาธินี วารีศรี
2566-04-08นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมวิชาชีพครู” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณนาซอปะห์ บือแน; สาธินี วารีศรี
2566-04-09อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับการคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัล "รางวัลแห่งชาติ Thai Awards"อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2566-03-05คณบดีคณะวิทย์ฯ มรย. รับรางวัลผู้นำ นักบริหารแห่งปี 2566 THAILAND LEADER AWARD 2023 สาขาผู้นำ นักบริหาร ด้านส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การวิจัยทางวิชาการลิลลา อดุลยศาสน์
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)นูรียะห์ บือนีมะเร๊ะ; นุรฮีซาตีฮ์ โฉมอุภัย; ซาฟีรา หะยียูนุ; อับดุลอานัส ยือโระ; นูรซูฮาดา บินดุลเลาะ; ดาริกา จาเอาะ
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)นูรซาฮีร่า วานิ; พรรณี แพงทิพย์; สุจิรา แวอาแซ
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)พูซีย๊ะ โซะบารู; กัสนี ยูโซ๊ะ; พรรณี แพงทิพย์
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)อารีนา มาซู; พรรณี แพงทิพย์; นูรฮายาตี บาเหาะ
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Mathematics, Science, and Technology Teaching) ระดับนานาชาติ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)นินุรไอนี บาเหะ; ปาตีเมาะ ชูเดช; ซอบรียะห์ ยามินม๊ะ; ลิลลา อดุลยศาสน์; วรพจน์ แซ่หลี; นุชนาถ เต็มดี
2566-02-22อาจารย์หลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์; สะอุดี มะประสิทธิ์
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)อามีนฟาดี ดอเลาะ; อิบรอเฮง ดีแม; อับดุลฮากีม หะดาตู; จารุณี หนูละออง; บุคอรี มะตูแก; อับดุลรอฮิม เปาะอีแต
2566-02-22อาจารย์หลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาล คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)ภัทรวดี เอียดเต็ม; ภารดี พละไชย; นูรีดา กะมานิ๊; พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)สาลินี อาหลัง; อามีเนาะ มอน๋อง; วารุณี หะยีมะสาและ; สมทบ เวทโอสถ
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)ฮัสวานี สามา; แวปัทมา แวกาเดร์; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรจุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)ซอฟียะห์ ยูโซะ; อาดีลา เด็ง; สุธิมา ปรีเปรม
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)ฮัสวานี โส๊ะสันสะ; สุรัยญา มะลี; การีมะห์ ลาเต๊ะ; ซาฮีรา ดือเระ; ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์; วรรณกัษมา ฮารน
2566-02-22นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบรรยาย (Oral Presentation) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)นัจญมีน ยะระ; พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; รุสนี กาแมแล
2566-02-22อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรยาย (Oral Presentation) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC 2023)พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์; อับดุลเลาะ บากา; ซันวานี จิใจ; แพรวศรี เดิมราช; สุลัยมาน เภอโส๊ะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 256