1.03 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 281
Issue DateTitleAuthor(s)
2567-01-24นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วย RoboMasterอีซอม สาและ; มูฮัมหมัดซัมรี สะมะแอ; ซารีพ๊ะ สาและ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
2567-01-23นักศึกษาหลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง Young Rising Stars of Science Award 2023ซูรันณี เต็ง; ปาตีเมาะ มะแซ; อิมรอน มีชัย; ฮาซัน ดอปอ
2567-01-23นักศึกษาหลักสูตรเคมี คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง Young Rising Stars of Science Award 2023นูรฮายาตี เจ๊ะแว; อาฟีน ซอรี; ฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย
2567-01-23นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง Young Rising Stars of Science Award 2023ซูซานา มะแซ; ซูมัยยะห์ ยะผะ; มูฮัมหมัดซัมรี โต๊ะแวหะยี; ปาวีณา ดุลยเสรี
2566-11-06อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2566ลิขิต ลาเต๊ะ
2566-09-28อาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีลิขิต ลาเต๊ะ
2566-10-19นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023 โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)กามารูดดีน คาเดร์ลอดิง
2566-10-19นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อ Social media ภายใต้โครงการรากแก้ว ประจำปี 2566บูคอรี สาเร๊ะ; อริสฟาน ปะเง๊าะ; นัสรีน สาบวช; นูดร์มี ด่อเล๊าะ; ญาวานี อาแว; อิบตีซัน อิแต; ณัฐภัสสร อิแอ; อารือฟัต มะแซ; อิมรอน อุมาร์; แวนูรีซัน ดือราแม; ต่วนซูไรดา ต่วนปูเตะ; อานีซะห์ ดือราแม; อาอีดะฮ์ เจะมะ; วาริษา วาแม; ลุตฟี สือนิ; ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; เอกชัย สิงหเดช
2566-08-24นักศึกษาหลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 5th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2023 (iMITSIC 2023)โซรัยยา หะยียูโซะ
2566-08-24นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 5th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2023 (iMITSIC 2023)ฮัมดีย์ ยานยา; ฮากีมัน ดอแม; นูรฟาตีรา ยูโซ๊ะ; ซูซานา มะแซ; ปาวีณา ดุลยเสรี; อาบีดีน ดะแซสาเมาะ
2566-08-24นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 5th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2023 (iMITSIC 2023)นูรอัยนีย์ โตะกอแม; มูรณี ดอกา; ปัทมา พิศภักดิ์; ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์; อดุลย์สมาน สุขแก้ว
2566-08-24นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 5th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2023 (iMITSIC 2023)คอลีเยาะ สะอิ; โรซวรรณา เซพโฆลาม
2566-08-24นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 5th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2023 (iMITSIC 2023)ณัฐกานต์ ดันงุ่น; อารีนา หวาสกุล; นูรฟัตนา มะเร้ะ; นุรอาซีซันต์ สาอะ; ยาสมี เลาหสกุล
2566-08-24อาจารย์หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัล Platinum งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 5th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2023 (iMITSIC 2023)ยาสมี เลาหสกุล
2566-08-24อาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 5th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2023 (iMITSIC 2023)อีลีหย๊ะ สนิโซ
2566-08-08ชมรม GREEN EARTH มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับมอบโล่รางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมระดับทองแดง ภายใต้โครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (GREEN YOUTH) ระดับประเทศ ประจำปี 2565ชมรม GREEN EARTH; วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2566-08-07นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”นูรฮายาตี เจ๊ะแว; อาฟีนี ซอรี; ฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย; คอสียาห์ สะลี
2566-08-07นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”นารีนาถ แสงเกตุ; ตอฮีเราะห์ เจะมิง; นูรฮายาตี กาเจร์; นิสาพร มูหะมัด; ลิขิต ลาเต๊ะ
2566-08-07นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”สีตีมาเรียม สาเมาะ; การีมะห์ ลาเต๊ะ; นิสาพร มูหะมัด; ลิขิต ลาเต๊ะ
2566-07-22นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรม Gen Z Gen Biz Innovation Season ระดับภูมิภาคนารีนาถ แสงเกตุ; ตอฮีเราะห์ เจะมิง; นูรฮายาตี กาเจร์; นิสาพร มูหะมัด; ลิขิต ลาเต๊ะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 281