Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550-01การใช้สมุนไพรเพื่อลดสารตกค้างอันตรายในเนื้อสัตว์วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์
2558-10การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของประชาชนที่อาศัยรอบพื้นที่เขาปกโย๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลารอฮานี เจะแม; วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์; วิชิต เรืองแป้น
2562ผลของการใช้สมุนไพรต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เบตงและไก่ประดู่หางดำจารุณี หนูละออง; บุคอรี มะตูแก; เกตวรรณ บุญเทพ; สุวรรณา ทองดอนคำ
2563-02-06คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีบางประการของอนุภาคผงสมุนไพรหม้อข้าวหม้อแกงลิง ภูมิปัญญาท้องถิ่นฮาซัน ดอปอ; อิมรอน มีชัย; รอมลี เจะดอเลาะ; พรรณี ปาลายา; อัลวานี อิแต
2564-04-01ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของ Phytophthora sp. ที่ก่อโรคในต้นยางพารานาซีฟะห์ บองอแม; ซูไฮรา ยูโซ๊ะ; ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ
2564-04-01ผลของการเสริมสมุนไพรในอาหารทดแทนสารปฏิชีวนะเพื่อการเจริญเติบโตและป้องกันโรคในไก่เบตงเกตวรรณ บุญเทพ; ไลลา เล๊ะนุ๊; ปารีดา บากา