Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ความคาดหวังของประชาชน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาสุพัตรา รุ่งรัตน์; ศรีประไพ อุดมละมุล; นินุสรา มินทราศักดิ์; ซูลฟีกอร์ มาโซ
2562รายงานวิจัยรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยบูรณาการการมีส่วนร่วมในชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้
2557รูปแบบการสร้างสังคมสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดตายูดิน อุสมาน
2015-11-04การเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม; สุพัตรา รุ่งรัตน์
2016-09-0410 เคล็ดลับฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2017รู้หรือไม่“คำศัพท์”ภาษาอังกฤษที่เรามักพูดกันติดปากความจริงแล้ว“มันผิด” -วรเวทย์พิสิษ ยศศิริวรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2016-09-20รู้หรือไม่“คำศัพท์”ภาษาอังกฤษที่เรามักพูดกันติดปากความจริงแล้ว“มันผิด”วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2016-09-19คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันแต่ใช้คำที่ต่างกัน (British English and American English)วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ
2558การสร้างโปรแกรมการเรียนรู้คำศัพท์และการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยสื่อมัลติมีเดียของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ชัญญาพัชญ์ จริงจิตเจริญชัย
2556การจัดการป่าชุนชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบตายูดิน อุสมาน