Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 13 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560โครงการบริการวิชาทางกฎหมายสู่ชุมชน “อบรมสัมมนาให้ความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย และการอานวยการ ความยุติธรรมให้แก่นักเรียน”คเณศ รัตนวิไล
2560-03-30โครงการเยาวชนต้นแบบ 2 ภาษา ตาบลท่าสาป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป ตาบลท่าสาป อาเภอเมือง จังหวัดยะลามะนาวาวี มามะ; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560โครงการอบรมเชิ่งปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้ามูลค่าให้กับกลุ่มรวมใจรักษ์สุขภาพสวพร จันทรสกุล; เวคิน วุฒิวงศ์; ขวัญตา ทวีสุข; ปิยะมาศ สร้อยแก้ว
2560โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่สถานที่และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู้ระดับสากลคอลีเย๊าะ เจ๊ะํโด; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2559-06-30โครงการสืบสานนาฏศิลป์ท้องถิ่นไทยสวพร จันทรสกุล; ปองทิพย์ หนูหอม; ขวัญตา ทวีสุข; ชุติมา คำแก้ว
2559-09-15โครงการฝึกอบรมการสื่อสารคดีเพื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-03-20โครงการสำนึกรักษ์นครยะลาวิไลวรรณ วิไลรัตน์
2560โครงการค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้วรทา รุ่งบานจิต; ภากร นพฤทธิ์; วรากร แซ่พุ่น; วรนาถ แซ่เซ่น; วราลี รุ่งบานจิต
2560-08-15โครงการเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและสิทธิทางกฎหมาย ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์
2560-06-20โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง (ตารีวาบูแล – ระบำว่าววงเดือน)ศรีประไพ อุดมละมุล; สุพร สุนทรนนท์; เวคิน วุฒิวงศ์