9.8.7.6 MOU Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2566-01-05บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของเมืองชายแดนจังหวัดยะลาและนราธิวาสเพื่อยกระดับรายได้ของพื้นที่ชายขอบ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับหอการค้าจังหวัดยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, หอการค้าจังหวัดยะลา
2561-08-06บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง จังหวัดยะลากับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, จังหวัดยะลา
2566-01-05บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของเมืองชายแดนจังหวัดยะลาและนราธิวาสเพื่อยกระดับรายได้ของพื้นที่ชายขอบ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
2566-01-05บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของเมืองชายแดนจังหวัดยะลาและนราธิวาสเพื่อยกระดับรายได้ของพื้นที่ชายขอบ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขายะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2566-04-01บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 31 หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2566-03-14บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การวิจัยและบริการวิชาการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6