5.4 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2565เกีียรติบัตร ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านการประเมิน "ห้องสมุดสีเขียว" ประจำปี 2565ศูนย์บรรณสารสนเทศ, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2566-07-05รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานนวัตกรรม ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรสู่ Smart University "การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน YRU Connect "โมดูลห้องสมุด""นายสุริยา นิภิรมย์, นานิรุซดุดดีน มะเต๊ะ; นายภูริเดช หอมจันทร์, นางสาวนูสีลา ยูมะโซ; นางสาวอะห์ลาม เจะเตะ, นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ; นายสมยศ ดีวิจิตร, นางสาวพัครู ดีเยาะ
2566-07-05เกียรติบัตรเข้าร่วมนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี หัวข้อ "การนำเสนอแบบ Virtualization"สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2566-07-05รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนวัตกรรม ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรสู่ Smart University "การขอใช้บริการห้อง American Corner ผ่าน Line Official"นูสีลา ยูมะโซ, สมยศ ดีวิจิตร
2566-07-10ประกาศนียบัตร DIGITAL ID BY TUC-CA READY AWARDสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2566-03-20โล่ประกาศเกียรติคุณแด่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้ร่วมดำเนินงานโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะดิจิทัลชั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2565รางวัลชนะเลิศ KM YRU Forum 2019 ประเภทนวัตกรรม ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กรวิถีใหม่ (new normal) หรือวิถีถัดไป (Next Normal) หัวข้อ "การประมวลผลข้อมูลสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยโปรแกรมธุรกิจอัจฉริยะ (ต้นแบบ) Information Processing for Decision Support system (IPDS-ITEM Prototype)"มูฮามะ มะสง
2565-05-20รางวัลชนะเลิศ แนวปฏิบัติที่ดี Best Practice ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานเรื่อง การจัดการทรัพย์สินและประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามูฮามะ มะสง
2565-02-14รางวัลดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2565 ประเภท บุคลากรมูฮามะ มะสง
2560-02-14รางวัลดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2560 ประเภท บุคลากรนูสีลา ยูมะโซ
2561-02-14รางวัลดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2561 ประเภท บุคลากรวินัย แคสนั่น
2563-07-24รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2019) ปีการศึกษา 2562 ประเด็นที่ 4 นวัตกรรมในการบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 เรื่อง ระบบจองพื้นที่ให้บริการ (ห้องค้นคว้า ห้องรับรอง ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)มูฮามะ มะสง, ซุลกิฟลี ยิงทา; นูสีลา ยูมะโซ
2563-07-24รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2019) ปีการศึกษา 2562 ประเด็นที่ 4 นวัตกรรมในการบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 เรื่อง ระบบจัดเก็บข้อมูลงานซ่อมบำรุงสินทรัพย์ (Asset Maintenance System)มูฮามะ มะสง
2556-02-22รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคณาจารย์และบุคลากร โครงการประกวดและนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)สุพร สุนทรนนท์
2556-02-15เข้าร่วมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2554 ด้านบริการวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน" ในเวทีคุณภาพ สถบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3"มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2559-07-13IPv6 Ready Awardมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์คอมพิวเตอร์
2559-09-15Thailand IPv6 Ready Awardมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ศูนย์คอมพิวเตอร์
2562-06-19รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2562ซูฮัยลาร์ อาม๊ะ
2564-05-27รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2020) ปีการศึกษา 2563 ประเด็นที่ 3 การให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ เรื่อง การบริการวิชาการ O-NET Camp for Kids ด้วยนวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรีชา พังสุบรรณ; จารุณี การี; ชินวัจน์ งามวรรณากร
2564-05-27รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานการจัดการความรู้ (KM YRU Forum 2020) ปีการศึกษา 2563 ประเด็นที่ 4 การบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 เรื่อง ระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนภาคใต้@มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจารุณี การี; โซฟีนา ลาเม็ง; นูสีลา ยูมะโซ; อะห์ลาม เจะเตะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20