7.4 วิจัย Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 88
Issue DateTitleAuthor(s)
2564รายงานวิจัยการพัฒนาตลาดกลางแพะเนื้อออแกนิกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลาย่าร่อนะ ศรีอาหมัด; มะแอ เย็ง
2564รายงานวิจัยการออกแบบกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าแบบเกลียวอาร์คิมิดีสขนาดเล็กอีลีหย๊ะ สนิโซ; มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา; ฮูเซ็ง ชายดานา
2564รายงานวิจัยการพัฒนาเตาไร้ควันขนาด 200 ลิตร แบบหุ้มฉนวนกันความร้อนลุตฟี สือนิ; อีลีหย๊ะ สนิโซ
2564รายงานวิจัยการวิเคราะห์แนวโน้มและความต้องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย ด้านการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ; พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์
2564รายงานวิจัยนวัตกรรมชุมชนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนและโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์; สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง; ดรุณี พัฒนจินดา; วราภรณ์ เพชรช่วย
2564รายงานวิจัยกระบวนการจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาช่องทางกาจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ ของวิสาหกิจชุมชนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในสถานการณ์ โควิด19วัชระ ขาวสังข์
2564รายงานวิจัยแผ่นคอนกรีตตกแต่งสวนจากกระดาษเหลือทิ้งและขี้เถ้าไม้ยางพาราจากโรงไฟฟ้าเมธิยา หมวดฉิม; ซันวานี จิใจ; นฤมล ทองมาก.
2564รายงานการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำบูดูปรุงรสสำหรับส้มตำวิภาดา มุนินทร์นพมาศ; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ.; นุชเนตร ตาเย๊ะ
2564รายงานวิจัยการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพันธ์พื้นเมืองที่มีคุณลักษณะสะเด็ดน้ำตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพในตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลานิราณี บือราเฮง; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์; นัสรี มะแน; สมทบ เวทโอสถ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี; ซูไบดี โตะโมะ
2564รายงานวิจัยตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดวาริษา วาแม
2564รายงานวิจัยการเตรียมแผ่นไฮโดรเจลเย็นเคลือบยางพาราสำหรับลดไข้อัชมาน อาแด; ฮาซัน ดอปอ; สุรเดช มัจฉาเวช
2564รายงานการวิจัยระบบตรวจสอบสถานะผลิตภัณฑ์ฮาลาลด้วยวิถีการประมวลผลภาพอรรถพล อดุลยศาสน์; อับดุลเลาะ บากา.; จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ
2564รายงานวิจัยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์เพื่อยกระดับการศึกษา การพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของผู้รับบริการด้านพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้มูฮำหมัดตายุดิน, บาฮะคีรี; นัสรี, มะแน; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; ซูไบดี โตะโมะ
2564รายงานวิจัยนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ระบำบูชาคูหาภิมุขกาญจนารัศมิ์ เทพณรงค์; ฮานูณา มุสะอะรง; ดารารัตน์ ดำรงฤทธิ์
2564รายงานวิจัยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ความจริงเสมือน เรื่อง ดนตรีบานอ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงฮานูณา มุสะอะรง; กาญจนารัศมิ์ เทพณรงค์; ดารารัตน์ ดำรงฤทธิ์
2564รายงานวิจัยการพัฒนาและยกระดับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ชินีเพ็ญ, มะลิสุวรรณ.; มีนา, ระเด่นอาหมัด.
2562รายงานวิจัยการพัฒนาครูภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านทักษะการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐานณฤดี เนตรโสภา
2563รายงานวิจัยการศึกษาและเปรียบเทียบการบริโภคอาหารฮาลาลที่เป็นผลจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)ในช่วงเดือนรอมฎอนของมุสลิมเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลานุชเนตร ตาเย๊ะ; จารุ นิคม
2563รายงานวิจัยการพัฒนาระบบผลิตข้าวนึ่งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด ร่วมกับรังสีอินฟราเรดอีลีหย๊ะ สนิโซ; ลุตฟี สือนิ
2563รายงานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อและบริโภคทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดยะลานัสรี มะแน; พาตีเมาะ อาแยกาจิ; อามีเนาะ ดีแม; ซูไบดี โตะโมะ; มูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 88