7.4 วิจัย Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 109
Issue DateTitleAuthor(s)
2565รายงานวิจัยโอกาสและศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเปลือกสะตอเพื่อการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนิสาพร, มูหะมัด; อุบล, ต้นสม; วรรณกัษมา, ฮารน; ปิยศิริ, สุนทรนนท์ สินไชย; ลิขิต, ลาเต๊ะ; วารุณี, หะยีมะสาและ; ลดาวัลย์, คงศรีจันทร์
2565รายงานวิจัย การพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครือข่ายเตยหนามจักสาน จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศษฐกิจสร้างสรรค์อัปสร, อีซอ; นันทรัตน์, นามบุรี; อุษณีย์, พรหมศรียา; ณัฐญาวีรย์, เบ็ญนา; ย่าร่อนะ, ศรีอาหมัด
2565รายงานวิจัยการพัฒนาสครับขัดผิวผสมสมุนไพรจากเซลลูโลสของเปลือกทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านและเปลือกกล้วยหินด้วยสารสกัดธรรมชาติท้องถิ่นอรวรรณ, ทิพย์มณี; สุนีย์, แวมะ
2565รายงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรครูนักวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น)สุภาพร, จันทรคีรี; ปราณี, หลำเบ็ญสะ
2565รายงานวิจัยการพัฒนาสมรรถนะหลักเพื่อเตรียมคนเข้าสู่อาชีพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สุภาพร, จันทรคีรี
2565รายงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลลี่จากฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวร่วมกับโพรพอลิสพร้อมศึกษาประสิทธิภาพการต้านเชื้อจุลินทรีย์และการต้านอนุมูลอิสระสุนีย์, แวมะ; อาอีเซาะส์, เบ็ญหาวัน
2565รายงานวิจัย การพัฒนาลิตภัณฑ์ส้มแขกแผ่น : ศึกษาผลของสารละลายออสโมซีสและสารฮิวแมกแตนท์วิภาดา, มุนินทร์นพมาศ; จีรวุธ, มุนินทร์นพมาศ; รอมลี, เจะดอเลาะ
2565รายงานวิจัย เชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกทุเรียนร่วมกับกากไขมันอุตสาหกรรมปลากระป๋องวาริษา, วาแม; เอกชัย, สิงหเดช
2565รายงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสามารถในการบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์โรซวรรณา, เซพโฆลาม; พรูกอนนี, สาและ; โซฟีลาน, มะดาแฮ
2564รายงานวิจัยงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมครูนักวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาโซฟีลาน, มะดาแฮ; รูฮัยซา, ดือราแม; โรซวรรณา, เซฟโฆลาม
2564รายงานวิจัย การพัฒนารูปแบบบริการสปาฮาลาล ตามบริบทชายแดนใต้ กรณีศึกษาสถานบริการสปาสำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดยะลานูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ, มุสตูรา ยะโกะ; อิสมาแอ ล่าเตะเกะ
2564รายงานวิจัย การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์แบบมีสวนร่วม เพื่อสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา “คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้เพื่อการพัฒนาการท้องถิ่น”นิชาวดี, ตานีเห็ง; ชฎาภรณ์, สวนเสน
2564รายงานวิจัยงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมครูนักวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาโซฟีลาน, มะดาแฮ
2564รายงานวิจัยการศึกษาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโรซวรรณา, เซพโฆลาม; รูฮัยซา, ดือราแม; โซฟีลาน, มะดาแฮ
2565รายงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาปลีกกล้วยหินปราศจากน้ำตาลเพื่อสุขภาพรอมลี, เจะดอเลาะ; อิมรอม มีชัย
2564รายงานวิจัยการสร้างอัตลักษณ์ของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณลักษณะสะเด็ดน้ำ ในตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลาพาตีเมาะ, อาแยกาจิ; อิสริยาภรณ์, ดำรงรักษ์; มูฮำหมัดตายูดิน, บาฮะคีรี; ซูไบดี, โตะโมะ; นัสรี, มะแน; นิราณี, บือราเฮง
2565รายงานวิจัย การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากกากเครื่องดื่มเหลือทิ้ง เพื่อประยุกต์เป็นวัสดุสำหรับขั้นไฟฟ้าของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานปาวีณา, ดุลยเสรี
2564รายงานวิจัยการประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพการประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลาปราณี, หลำเบ็ญสะ
2565รายงานวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตไก่เบตงพร้อมปรุงด้วยสารสกัดจากพืชสู่การผลิตเชิงพาณิชย์กมลทิพย์, กรรไพเราะ; นิภาภัทร์, กุณฑล; ภัทรวดี, เอียดเต็ม; กูรอซียะห์, ยามิรูเด็ง; สิทธิพงศ์, สาธะวงศ์
2564รายงานการวิจัยปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมพูนุท, ศรีพงษ์; นัทที, ขจรกิตติยา; ปิยะดา, มณีนิล; สัสดี, กำแพงดี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 109