7.3 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2564รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ผลงาน : โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น: การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสันติภาพวังพญาสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้
2564รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม ผลงาน : การจัดการระบบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อชุมชน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้
2564รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสังคม ผลงาน : โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้
2564รางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ ผลงาน : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราจากเชื้อราด้วยสารชีวภัณฑ์)สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้
2560งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2561รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทบรรยายสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2562บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯคว้ารางวัลในงานวันราชภัฏ 62สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2563รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้าน"นักวิจัยสายสนับสนุน" ประจำปี 2562สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2562รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2560SPECIAL AWARDสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2018รางวัล KM YRU FORUM 2018สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11