9.3.5 ระบบและกลไกการดำเนินงาน Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2558ระบบและกลไกการดำเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการกำกับติดตามการเรียนการสอนของผู้สอนและผู้เรียนกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการกำหนดผู้สอน (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการจัดทำ มคอ. 3-7 (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกตรงโควตา (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (ระดับปริญญาตรี)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา)กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2558ระบบและกลไกการวัดผลและประมวลผลการสอบกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11