9.2.1 คู่มือการปฏิบัติงาน Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง ประสิทธิภาพและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายและแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ศุนิสา เจะแวมาแจ
2562คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมศุนิสา เจะแวมาแจ
2563ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสุธิดา คงถาวร
2563คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินสุธิดา คงถาวร
2560คู่มือสำหรับบุคลากร การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ ภายใต้แผนงานและโครงการเดียวกัน ตามอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2560คู่มือสำหรับบุคลากร การขอความอนุเคราะห์ออกแบบ/เขียนแบบ และกำหนดราคากลางกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2560คู่มือสำหรับบุคลากร การขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบและกำหนดราคากลางกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2564การยืมเงินทดรองจ่ายจัดอบรม/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการศุนิสา เจะแวมาแจ
2564การยืมเงินทดรองจ่ายจัดประชุมราชการศุนิสา เจะแวมาแจ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9