Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2563SMP จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2562อธิการบดี มรภ.ยะลา ชื่นชม โครงการรู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคงโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2562สาขาคอมพิวเตอร์ มรย. จัดค่ายเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อย่างง่าย (ROBOT CAMP)โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2563ม.ราชภัฏยะลา จัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2563โครงการ SMP จัดอบรมทักษะการทำโครงงาน เพื่อร่วมการแข่งขันทางวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2663สาขาวิชาคอมพิวเตอร์จัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ Google Applicationโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2563โครงการ SMP มรย. จัดกิจกรรม SMP สานสัมพันธ์ชุมชนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2562จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2561ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2561โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา