Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 41 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมและข้อควรระวังกฎหมาย หลักเกณฑ์การแก้ไข พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่ล่าสุด) และกระบวนการสำคัญการพิจารณา ข้อบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 3/2563 วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา บริษัทเวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด
2563สรุปผลการดำเนินงานจังหวัดนราธิวาส เดือนกุมภาพันธ์ 2563ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2563สรุปผลการดำเนินงานจังหวัดปัตตานี เดือนมกราคม 2563ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2563สรุปผลการดำเนินงานจังหวัดยะลา เดือนมกราคม 2563ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2563สรุปผลการดำเนินงานจังหวัดนราธิวาส เดือนมกราคม 2563ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2563สรุปผลการดำเนินงานจังหวัดยะลา เดือนกุมภาพันธ์ 2563ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2561สรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2563สรุปผลการดำเนินงานจังหวัดปัตตานี เดือนกุมภาพันธ์ 2563ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2563รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาส 3 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา